Licznik odwiedzin: 25767010
Kącik liturgiczny
Triduum Paschalne - objaśnienia
2021-03-28

   Triduum Paschalne (z łac. triduum: trzy dni) to najważniejsze wydarzenie w ciągu roku liturgicznego. Jego istotą jest celebracja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, rozpoczynająca się wieczorną Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, a kończąca się drugimi nieszporami Wielkanocy. 
WIELKI CZWARTEK

   Uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej to początek Świętego Triduum Paschalnego. Sprawowana jest na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa.     Po procesyjnym wejściu i obrzędach wstępnych, śpiewa się hymn Chwała na wysokości Bogu, podczas którego rozbrzmiewają wszystkie dzwony i dzwonki w kościele, a następnie (łącznie z organami) milkną aż do tego samego hymnu śpiewanego podczas Wigilii Paschalnej. Dzwonki i gong zastępują drewniane kołatki. Podczas tej Mszy św. konsekruje się tyle komunikantów, by wystarczyło na tę Mszę św. i na Liturgię Męki Pańskiej w Wielki Piątek, oraz Hostię do wystawienia w Grobie Pańskim. Komunia święta może być udzielona podczas tej Mszy pod dwiema postaciami. Ostatnim elementem liturgii jest uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą. Tabernakulum pozostaje puste, Wieczna lampka zgaszona, a ołtarz obnażony ze świec, mszału i obrusu.

WIELKI PIĄTEK   

   Tego dnia nigdzie nie odprawia się Mszy św. Jest to dzień Najświętszej Ofiary samego Chrystusa. Od rana trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy. Centrum tego dnia jest Liturgia Męki Pańskiej. Ołtarz jest tego dnia obnażony: bez krzyża, kwiatów, świeczników i obrusów.   Kapłan ubrany w czerwone szaty udaje się przed ołtarz, pada na twarz przed nim i leży krzyżem na znak szczególnego uniżenia się wobec Boga. W liturgii Wielkiego Piątku można wyróżnić kilka zasadniczych części. Pierwszą z nich jest Liturgia Słowa zawierająca m.in.: odczytanie Męki Pańskiej oraz bardzo rozbudowaną Modlitwę Powszechną. Stanowi ją 10 wezwań, z których każde składa się ze wstępu, modlitwy w ciszy, oracji śpiewanej przez kapłana i aklamacji Amen, będącej wyrazem potwierdzenia ze strony ludu.   Następnym elementem liturgii jest Adoracja Krzyża. Czyli uroczyste odsłonięcie krzyża, a właściwie odsłanianie go w trzech etapach. Za każdym razem kapłan śpiewa: Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata, a lud odpowiada: Pójdźmy z pokłonem. Następnie oddaje się cześć krzyżowi.
   Po Adoracji Krzyża następuje Komunia Święta. Jej obrzędy pozbawione są przekazania znaku pokoju, a sama Komunia rozdawana jest z Hostii konsekrowanych w Wielki Czwartek. Podczas Komunii nakrywa się obrusem ołtarz oraz ustawia świece i mszał. Po Komunii wszystko zostaje zniesione.   Ostatnia część podstawowej liturgii Wielkiego Piątku to procesja do Grobu Pańskiego, gdzie przenosi się Najświętszy Sakrament i wystawia do adoracji. 

WIELKA SOBOTA   

   W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa. Dawniej przed Liturgią Wigilii Paschalnej niszczono ołtarz i budowano nowy, współcześnie ołtarz zostaje obnażony, a kościoły są sprzątane. Formalnie Wielka Sobota posiada tylko teksty Liturgii Godzin.

WIGILIA  PASCHALNA  I  NIEDZIELA  WIELKANOCNA   

   Zgodnie z bardzo dawną tradycją noc poprzedzająca Niedzielę Zmartwychwstania powinna być czuwaniem na cześć Pana. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy. Nie wolno ich rozpocząć przed zachodem słońca. Kapłani ubierają się w szaty koloru białego.

   Pierwszym elementem tej nocy jest Liturgia Światła. Przed kościołem kapłan święci ogień, od którego zapala się paschał - symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Na świecy paschalnej kreśli krzyż i litery: Α (alfa) i Ω (omega) oraz cyfry bieżącego roku. Wbija też w paschał pięć gwoździ (gran) symbolizujących pięć ran Chrystusa. Następnie wnosi zapalony paschał do świątyni i trzykrotnie zatrzymując się,  śpiewa Światło Chrystusa. Lud odpowiada: Bogu niech będą dzięki. Świątynia stopniowo rozjaśnia się blaskiem świec zapalanych od paschału. Następnie kapłan okadza paschał i śpiewa -Exsultet, czyli uroczyste Orędzie wielkanocne.

   Drugi etap to Liturgia Słowa, która przewiduje dziewięć czytań biblijnych. Po siódmym śpiewa się hymn  Chwała na wysokości Bogu,  a po nim czytany jest List do Rzymian, co symbolizuje przejście ze Starego do Nowego Testamentu i Ewangelia. Wszystkie czytania są przeplatane psalmami responsoryjnymi i modlitwami. Po Ewangelii głoszona jest homilia.

   Potem następuje Liturgia Chrzcielna, w trakcie której śpiewana jest Litania do Wszystkich Świętych, a po jej zakończeniu celebrans błogosławi wodę chrzcielną, zanurzając w niej trzy razy paschał. 

 Kolejnym elementem jest Liturgia Eucharystyczna, której przebieg jest podobny do Liturgii Eucharystycznych innych niedziel.

   Ceremonię kończy uroczysta procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem, która jest radosnym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego. Można też ową procesję odbywać wczesnym rankiem w niedzielę. Po Komunii św. śpiewa się uroczysty Hymn Te Deum - Ciebie, Boga wysławiamy.  

Pozostałe artykuły
miesiąc:
3
rok:
2010 2011 2012 2021
Środa
19 czerwca 2024
Okres zwykły
7:30 - Msza św.
Intencja: + Andrzej Dymitrów (greg. 19.)
18:00 - Msza św.
Intencja: W intencjach nowennowych

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku