Licznik odwiedzin: 10459564
Kącik liturgiczny
Symbole Chrztu Świętego (cz.2)
ks. Łukasz
2012-01-15

Na początku liturgii chrzcielnej kapłan kreśli na głowie kandydata znak krzyża świętego, a bezpośrednio po nim czynią to rodzice i rodzice chrzestni osoby, której udziela się Chrztu Świętego. Ten gest liturgiczny wyraża przyjęcie nowego członka do wspólnoty Kościoła, a co za tym idzie  oddanie go pod szczególną opiekę Chrystusa działającego w świecie poprzez sakramenty. Rodzice i rodzice chrzestni poprzez wykonanie tego znaku wyznają swoją wiarę w Boga, pragnienie zmartwychwstania dla swoich dzieci oraz gotowość do religijnego ich wychowania, tak by miały one jak największe szansę na przebywanie w Niebie.
   Następnie, po odmówieniu składającej się z kilku osobnych wezwań mod- litwy wiernych (podobna do mszalnej) oraz wezwań do świętych, kapłan wypowiada nad osobą przyjmującą Sakrament Chrztu słowa tzw. modlitwy
z egzorcyzmem. Nie należy jej jednak kojarzyć z modlitwami odprawianymi nad osobami opanowanymi przez złego ducha. Ta chrzcielna modlitwa ma charakter „profilaktyczny", jest wezwaniem kierowanym do Boga, aby Ten swoją mocą gładził w nowym członku Kościoła skutki grzechu pierworodnego, czyli uodparniał go na złe pokusy w jego późniejszym ziemskim życiu. Na znak przekazania tej Bożej mocy, kapłan na chwilę w milczeniu kładzie swą rękę na osobie przyjmującej Chrzest Święty.     cdn. 

Poniedziałek
16 września 2019
Okres zwykły
8:00 - Msza św.
Intencja: + Andrzej Stolarczyk (greg. 16.)
18:00 - Msza św.
Intencja: Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
Intencja: + Mieczysław Kłos (miesiąc po śmierci)

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku