Licznik odwiedzin: 10726539
Kącik liturgiczny
Symbole Chrztu Świętego (cz. 4)
ks. Łukasz
2012-01-29

Po polaniu osoby przyjmującej Chrzest Święty wodą chrzcielną kapłan namaszcza jej głowę olejem krzyżma świętego. Temu obrzędowi towarzyszą słowa modlitwy: Bóg wszechmogący, Ojciec, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który uwolnił cię od grzechu i odrodził z wody i Ducha Świętego, On sam namaszcza cię krzyżmem zbawienia, abyś włączony(a) do ludu Bożego, wytrwał(a) w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne. Odsłaniają one duchowe znaczenie tego liturgicznego gestu.
   W starożytności Izraelici, stanowiący naród wybrany przez Boga, stosowali obrzęd namaszczania poświęconym olejem przy ustanawianiu króla, kapłana lub proroka. Namaszczenie było znakiem szczególnego wybrania przez Boga oraz wyznaczało człowiekowi ściśle określone zadania, których wypełnianie miało prowadzić do realizowania się w świecie Bożych zamysłów. Do wykonania tych zadań Bóg dawał wybrańcowi swoją moc, swojego Ducha.
W sposób szczególny został wybrany i namaszczony przez Boga Jego Syn - Jezus Chrystus. Był On oczekiwanym Mesjaszem. Hebrajskie słowo Mesjasz, przetłumaczone na język grecki jako Chrystus tłumaczy się właśnie jako „namaszczony".
   Przez przyjęcie Sakramentu Chrztu Świętego człowiek jakby jednoczy się z Chrystusem  staję się duchowym dzieckiem Boga. Otrzymuję więc od Najlepszego Ojca udział w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Pana Jezusa, a także w zobowiązaniach, jakie z niej wypływają. O tym, jak te zobowiązania wypełniać  za tydzień.

Poniedziałek
18 listopada 2019
Rekolekcje Parafialne
10:00 - Msza św.
Intencja: ++ Rodzice i Teściowie: Maria, Marcin i Antoni, Helena oraz krewni z obojga stron
19:00 - Msza św.
Intencja: + Stanisław Bogusz (greg. 18.)
Intencja: ++ Franciszek i Marianna, Czesław i Franciszka oraz dusze w czyśćcu cierpiące

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku