Licznik odwiedzin: 16510098
Credo
Dlaczego wierzymy w zmartwychwstanie umarłych?
2013-11-10

   Miesiąc listopad to czas pamięci o zmarłych. Nawiedzamy cmentarze, modlimy się za zmarłych. I wszystko to robimy właśnie ze względu na naszą nadzieję i wiarę w życie wieczne. Dla nas prawda o zmartwychwstaniu jest istotą wiary chrześcijańskiej i naszym przeznaczeniem. Skąd ta pewność?
   Przede wszystkim dlatego, że sam Jezus Chrystus powstał z martwych. Oprócz tego w Ewangelii czytamy jego słowa, w których zapewnia nas: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we Mnie, nawet jeśliby umarł, będzie żył" (J 11, 25b). Stąd kiedy człowiek umiera i jego ciało zostaje pochowane w grobie lub skremowane wierzymy, że istnieje dla niego życie po śmierci. Nasza wiara w zmartwychwstanie opiera się na wierze w Boga, który nie jest „Bogiem umarłych, lecz żywych" (Mk 12,27).
   W liście do Koryntian znajdujemy słowa św. Pawła, w których napisał "Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał" (1 Kor 15,13). Nie da się więc być chrześcijaninem i nie wierzyć w zmartwychwstanie. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaakceptować niespodziewaną śmierć np. dziecka, bądź ofiary wypadku - wierząc, że nasze aktualne życie jest tylko momentem przejściowym a w pełni zrealizuje się w niebie, po zmartwychwstaniu. 

Czwartek
23 marca 2023
Wielki Post
7:30 - Msza św.
Intencja: ++ Gertruda i Antoni Penkowscy
18:00 - Msza św.
Intencja: + Zenon Grzybowski (greg. 23.)

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku