Licznik odwiedzin: 16558054
Spotkanie Rady Duszpasterskiej
Spotkanie Rady Duszpasterskiej
2012-09-16

W miniony piątek odbyło się powakacyjne spotkanie Rady Duszpasterskiej. Po wysłuchaniu krótkich sprawozdań przedstawicieli poszczególnych grup duszpasterskich podjęto refleksje na temat mającego się niebawem rozpocząć Roku Wiary. Co prawda Ojciec Święty zainauguruje go 11 października, ale ponieważ będzie to czwartek, postanowiono - dla lepszego ukierunkowania uwagi na ten dzień - zainicjować ów rok w naszej wspólnocie 7 października. Rozważano też możliwości uwrażliwienia jak najszerszego grona naszych parafian na wielką szansę odnowy wiary, jaką dają obchody tego roku. Mówiono o elementach wystroju zewnętrznego świątyni na ten czas oraz o konkretnych działaniach wspomagających dzieło łaski. Jedna niedziela w miesiącu - w ramach kazania - poświęcona będzie odkrywaniu na nowo tematów wiary w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego. Podejmiemy próbę zorganizowania na czas Wielkiego Postu tzw. Seminarium Odnowy Wiary, adresowanego do wszystkich parafian. Na nowo podjęto też temat zorganizowania grupy modlitewnej dorosłych, spotykających się regularnie (na początek jeden raz w miesiącu). Bardziej realnych kształtów nabrał też pomysł zorganizowania Kręgu Biblijnego.
   W dalszej części spotkania rozmawiano o aktualiach: zgodnie stwierdzono, że przeniesienie wakacyjnej Mszy św. w niedzielę z godz. 18.00 na 20.00 było dobrym pomysłem, bo frekwencja na tych Mszach była większa niż zwykle w miesiącach wakacyjnych. Msza św. w dni powszednie o godz. 8.00 też zdaje się być lepszym rozwiązaniem niż godz. 7.00. Rozmawiano też o pielgrzymce, która ma się odbyć za dwa tygodnie. Zainteresowanie wiernych przerosło oczekiwania, ale jest to chyba kwestia terminu: sobota i niedziela są widać lepszymi dniami na tego typu wyjazdy niż środek tygodnia. Podniesiono też temat uroczystości I-Komunijnej. Chodzi o to, że spotkania dla rodziców zaitereso-wanych przyjęciem dzieci winno odbyć się osobno dla naszych parafian i tych, którzy zamieszkują poza parafią, a jedynie przygotowanie do tej uroczystości oraz sam dzień uroczysty przeżywać będą w naszej świątyni. Inne muszą być oczekiwania w stosunku do parafian niż do gości. To wydaje się naturalne. Ale trzeba mocniejszy nacisk położyć na praktyki religijne przeżywane przez całe rodziny - w innym wypadku nie nastąpi silne związanie dzieci z Kościołem.
   W końcowej części spotkania zasygnalizowano jedynie to, co będzie przemiotem bardziej szczegółowych rozważań w ramach spotkania Rady Ekonomicznej. Padła też propozycja wprowadzenia nabożeństwa do Jana Pawła II w każdy drugi czwartek miesiąca przed wieczorną Mszą św. oraz modlitwy do św. Michała Archanioła na zakończenie każdej Mszy św. - jak to ma miejsce w wielu innych kościołach.

Piątek
31 marca 2023
Wielki Post
7:30 - Msza św.
Intencja: + Józef Szczypior (z okazji urodzin i imienin)
17:00 - Droga Krzyżowa dla dzieci
18:00 - Msza św.
Intencja: ++ Stefania Głowacka (2. r. śm.) i zmarli z rodziny
18:30 - Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku