Licznik odwiedzin: 12784758
Spotkanie obu Rad
Spotkanie obu Rad
2013-03-24

   W minioną środę odbyło się spotkanie połączonych Rad: Duszpasterskiej i Ekonomicznej. Połączenie owo wynikało z konieczności stworzenia szerszej reprezentacji wszystkich środowisk naszej parafii dla omówienia przede wszystkim spraw najbliższych nam, to znaczy bliskiego już Triduum Paschalnego, podczas którego nie będziemy w tym roku gościć członków Ruchu Światło - Życie, gdyż zorganizowano dla nich rekolekcje w tej formie w domu rekolekcyjnym w Straszynie. Niemniej jednak trzeba było omówić ten najważniejszy pod względem liturgicznym czas w Kościele, przydzielając funkcje i obowiązki poszczególnym grupom parafialnym. Przy okazji ustalono, że - jak to było poprzednio - adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy odbywać się będzie na zasadzie zaproszenia do udziału w niej wszystkich, natomiast nocna adoracja (z piątku na sobotę) będzie się odbywała zgodnie ze sprawdzonym już harmonogramem, tzn. według ulic,
z tym że (dla sprawiedliwości) nastąpi przesunięcie o jedną godzinę.
   Rozmawiano również o gruntownym sprzątaniu naszej świątyni, które stało się koniecznością ze względu na kończące się właśnie prace kamieniarskie. Tu padł apel o dodatkową mobilizację możliwie szerokiego grona osób z poszczególnych wspólnot, aby już na Niedzielę Palmową kościół prezentował się tak, jak tego wszyscy oczekujemy.
   O zbliżającej się wizytacji parafialnej zaledwie wspomniano. Przeprowadzi ją 2 czerwca ks. abp Metropolita Sławoj Leszek Głódź. Do tego jednak trzeba będzie wrócić na odrębnym spotkaniu około maja.
   Zadecydowano też o zgłoszeniu grupy parafialnej na wyjazd do Warszawy na "Wspólne uwielbienie Jezusa w mocy Ducha Świętego", które będzie miało miejsce na stadionie narodowym w dniu 6 lipca. Przewodniczyć mu będzie dobrze znany ks. John Baptist Bashobora, człowiek wiary nieprzeciętnej, uzdrowiciel i charyzmatyk. Spotkanie może być wspaniałą okazją do obudzenia dobra w wielu sercach i zapalenie entuzjazmu ewangelicznego.
   Spotkanie zakończyło się krótką modlitwą, a po nim członkowie Rady Ekonomicznej pozostali jeszcze na krótko, aby om owić sprawy związane z finansowaniem trwającej inwestycji. W zeszycie wpłat ofiarodawców indywidualnych widnieją wpisy na ogólną kwotę 3850 zł, ale niestety po drodze "dopadły nas" rachunki m. in. za ogrzewanie kościoła, stąd z zebranych dotąd pieniędzy (łącznie z kolektą inwestycyjną) wykonawcy przekazano 6 tys. zł, ale już następnego dnia pojawił się ofiarodawca, którego polecamy łaskawości Pana Boga, składając na ten cel 9 tys. zł. Te pieniądze również przekazano do firmy kamieniarskiej. W ten sposób pierwsza rata została już uregulowana, zaś do 10 maja winniśmy zebrać 10 tys. zł. Podobne kwoty pozostaną na czerwiec i lipiec. Należy się pocieszać, że wówczas budżetów domowych nie będą już obciążały koszty ogrzewania, stąd i wpłaty indywidualne mogą się nieco zwiększyć, co w połączeniu z kolektami inwestycyjnymi pomoże sfinalizować inwestycję we właściwym czasie.

Poniedziałek
08 marca 2021
Wielki Post
8:00 - Msza św.
Intencja: ++ Urszula i Jerzy Atemborscy
18:00 - Msza św.
Intencja: Dziękczynna z okazji 30 urodzin Tomasza, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku