Licznik odwiedzin: 16532193
Spotkanie obu Rad
Spotkanie obu Rad
2013-03-24

   W minioną środę odbyło się spotkanie połączonych Rad: Duszpasterskiej i Ekonomicznej. Połączenie owo wynikało z konieczności stworzenia szerszej reprezentacji wszystkich środowisk naszej parafii dla omówienia przede wszystkim spraw najbliższych nam, to znaczy bliskiego już Triduum Paschalnego, podczas którego nie będziemy w tym roku gościć członków Ruchu Światło - Życie, gdyż zorganizowano dla nich rekolekcje w tej formie w domu rekolekcyjnym w Straszynie. Niemniej jednak trzeba było omówić ten najważniejszy pod względem liturgicznym czas w Kościele, przydzielając funkcje i obowiązki poszczególnym grupom parafialnym. Przy okazji ustalono, że - jak to było poprzednio - adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy odbywać się będzie na zasadzie zaproszenia do udziału w niej wszystkich, natomiast nocna adoracja (z piątku na sobotę) będzie się odbywała zgodnie ze sprawdzonym już harmonogramem, tzn. według ulic,
z tym że (dla sprawiedliwości) nastąpi przesunięcie o jedną godzinę.
   Rozmawiano również o gruntownym sprzątaniu naszej świątyni, które stało się koniecznością ze względu na kończące się właśnie prace kamieniarskie. Tu padł apel o dodatkową mobilizację możliwie szerokiego grona osób z poszczególnych wspólnot, aby już na Niedzielę Palmową kościół prezentował się tak, jak tego wszyscy oczekujemy.
   O zbliżającej się wizytacji parafialnej zaledwie wspomniano. Przeprowadzi ją 2 czerwca ks. abp Metropolita Sławoj Leszek Głódź. Do tego jednak trzeba będzie wrócić na odrębnym spotkaniu około maja.
   Zadecydowano też o zgłoszeniu grupy parafialnej na wyjazd do Warszawy na "Wspólne uwielbienie Jezusa w mocy Ducha Świętego", które będzie miało miejsce na stadionie narodowym w dniu 6 lipca. Przewodniczyć mu będzie dobrze znany ks. John Baptist Bashobora, człowiek wiary nieprzeciętnej, uzdrowiciel i charyzmatyk. Spotkanie może być wspaniałą okazją do obudzenia dobra w wielu sercach i zapalenie entuzjazmu ewangelicznego.
   Spotkanie zakończyło się krótką modlitwą, a po nim członkowie Rady Ekonomicznej pozostali jeszcze na krótko, aby om owić sprawy związane z finansowaniem trwającej inwestycji. W zeszycie wpłat ofiarodawców indywidualnych widnieją wpisy na ogólną kwotę 3850 zł, ale niestety po drodze "dopadły nas" rachunki m. in. za ogrzewanie kościoła, stąd z zebranych dotąd pieniędzy (łącznie z kolektą inwestycyjną) wykonawcy przekazano 6 tys. zł, ale już następnego dnia pojawił się ofiarodawca, którego polecamy łaskawości Pana Boga, składając na ten cel 9 tys. zł. Te pieniądze również przekazano do firmy kamieniarskiej. W ten sposób pierwsza rata została już uregulowana, zaś do 10 maja winniśmy zebrać 10 tys. zł. Podobne kwoty pozostaną na czerwiec i lipiec. Należy się pocieszać, że wówczas budżetów domowych nie będą już obciążały koszty ogrzewania, stąd i wpłaty indywidualne mogą się nieco zwiększyć, co w połączeniu z kolektami inwestycyjnymi pomoże sfinalizować inwestycję we właściwym czasie.

Niedziela
26 marca 2023
Wielki Post
7:30 - Msza św.
Intencja: ++ siostra Basia (56. r. śmierci) oraz Regina i Kazimierz Zalewscy
9:30 - Msza św. - suma
Intencja: Za Parafian
11:00 - Msza św. dla dzieci
Intencja: Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę NMP dla Mirka z okazji urodzin
12:15 - Msza św.
Intencja: ++ Ewald Jokiel (z okazji 2. r. śm.) i zmarli z rodziny
17:00 - Gorzkie Żale
18:00 - Msza św.
Intencja: + Zenon Grzybowski (greg. 26.)

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku