Licznik odwiedzin: 12770859
Sotkanie Rady Duszpasterskiej
Sotkanie Rady Duszpasterskiej
2013-09-08

   Po wakacyjnej przerwie, w miniony czwartek w plebanii zebrali się członkowie Rady Duszpasterskiej. Spotkanie rozpoczęło się, jak zwykle, krótką modlitwą, po niej zaś przypomniano kwestię mającego się odbyć w dniach 14-15 września I Krajowego Kongresu Parafialnych Rad Duszpasterskich. Istnia-ła nadzieja na wydelegowanie kogoś z naszego grona na to wydarzenie, ale okazało się, że formuła tych spotkań jest nieco inna. Przewidziano mianowicie delegacje z poszczególnych diecezji w ograniczonej liczbie osób: po jednym przedstawicielu z dekanatu. No, niestety. A szkoda, bo można by wiele skorzystać. Pozostanie nam więc oczekiwać na materiały - owoce przyszłotytygodniowych spotkań.
   Za to wiadomo już na pewno, że każde spotkanie Rady Duszpasterskiej czy ekonomicznej winno być protokołowane. Do tej pory sprawozdania ze spotkań Rad ukazywały się w naszym biuletynie. To jednak za mało. Dlatego na czwartkowe spotkanie zaproszono p. Aleksandrę Podleśny w charakterze protokolantki. Przy okazji wyrażamy jej ogromną wdzięczność za podjęcie tego obowiązku, który zwykle odstrasza.
   Niniejsza notatka jest już streszczeniem powstałego na spotkaniu protokołu.
   1. Przedstawiciele poszczególnych grup duszpasterskich przedstawili powakacyjne plany do realizacji w najbliższym czasie. Przy okazji godnym zauważenia wydaje się pomysł zorganizowania choćby jednej Róży Żywego Różańca z konkretną intencją: modlitwa rodziców za dzieci. Wychowanie to najważniejsze zadanie rodziców i najbardziej odpowiedzialny obowiązek. Bez Bożej pomocy niezwykle trudno go wypełnić. Wspomaganie się zaś codziennym odmawianiem jednej zaledwie dziesiątki różańca św. nie wydaje się być jakąś szczególną trudnością.
   2. W związku z ubiegłoniedzielną zachętą Ojca Świętego do podjęcia modlitwy i postu w intencji pokoju w Syrii, zadecydowano o przekazaniu owej zachęty podczas Mszy św. w kolejne dni oraz zapraszaniu na adorację Najśw. Sakramentu w najbliższą sobotę od godz. 17.00. W tak krótkim czasie trudno zorganizować coś innego.

   3. Bezpieczeństwo budynku kościelnego. Ten temat pojawił się w związku z dwoma złodziejami, którzy działając indywidualnie i w pojedynkę zostali przyłapani na gorącym uczynku dzięki kamerom monitoringu. System więc się sprawdza. Może natomiast powstać problem gdy dni nam się skrócą i w kościele będzie panował półmrok utrudniający nagrywanie. Dlatego zadecydowano o zamontowaniu dodatkowej linii oświetleniowej, która będzie się uruchamiała tylko przy minimalnym natężeniu światła zewnętrznego i to po wykryciu ruchu.
   4. Tydzień Wychowania. W tej kwestii nie było szczególnych propozycji ze strony poszczególnych grup. Zdecydowano więc, że właśnie w tym czasie odbyć się mają spotkania z rodzicami dzieci rozpoczynających przygotowanie do przyjęcia I Komunii św. oraz do bierzmowania.
   5. Pielgrzymka parafialna. Okazało się, że istnieje potrzeba zorganizowania parafialnej pielgrzymki. Wstępnie zaproponowano Częstochowę oraz le-żące w pobliżu Koziegłówki z Parkiem Miniatur Sakralnych, ale ostateczna decyzja o miejscu i czasie wyjazdu ma zostać podjęta w najbliższych dniach.
   6. Odpust parafialny. W tej sprawie konieczne będzie osobne spotkanie Rady Duszpasterskiej, wstępnie jednak zasygnalizowano konieczność włączenia się w to przedsięwzięcie wszystkich grup parafialnych. Znany jest rekolekcjonista, który przygotowuje się już do ćwiczeń duchowych w naszym kościele. Wspomniano jedynie krótko o przygotowaniu samego odpustu oraz o mającej nastąpić w dzień po nim wizycie Rodziny Radia Maryja w naszym kościele.
   W ramach tzw. wolnych wniosków przypomniano potrzebę powstania czegoś w rodzaju zespołu wychowawczego, którego zadaniem byłoby organizowanie opieki nad dziećmi w ramach wyjazdów wakacyjnych czy półkolonii podczas ferii zimowych. Mógłby się on składać z nauczycieli czynnych lub emerytowanych, studentów, czy też młodzieży chętnej by odbyć kurs wychowawcy kolonijnego. Kto wie? Może w przyszłości powstanie możliwość utworzenia świetlicy dla dzieci po godzinach jej zamknięcia w szkole?
   Rozmawiano też o potrzebie odprawiania Mszy św. typowo "młodzieżowej", która najlepiej lokowałaby się o godz. 12.15.

Piątek
05 marca 2021
Wielki Post
8:00 - Msza św.
Intencja: W intencji Bogu wiadomej
17:00 - Droga Krzyżowa dla dzieci
18:00 - Msza św.
Intencja: O wolność i potrzebne łaski dla ludzi zniewolonych nałogami oraz w intencji KWC
Intencja: O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i dary Ducha Świętego dla Jacka i Andrzeja
18:30 - Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku