Licznik odwiedzin: 12951163
Spotkanie obu Rad
Spotkanie obu Rad
2013-10-20

   Podczas środowego spotkania Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej poruszono kilka spraw dotyczących naszej wspólnoty na najbliższy czas.
   Najpierw rozmawiano na temat niedawnej pomysłu jednej z parafianek, dotyczącego ogłoszenia - jako owoc Roku Wiary - propozycji codziennych Dróg Krzyżowych, odprawianych naprzemiennie przez pojedyncze osoby. Zgłaszający się do tej formy modlitwy mieliby wyznaczać sobie dyżury tak, aby każdego dnia ktoś to nabożeństwo w kościele odprawił. Wszyscy członkowie Rad zgodni byli  jednak co do tego, że kościół jest przecież codziennie otwarty i kto chce może sobie Drogę Krzyżową odprawić. Nie uznali jednak za stosowne mobilizowanie do tego celu kolejnej grupy, podejmującej to w ramach zobowiązania. Nie spotkał się też z przychylnością pomysł wybudowania czegoś w rodzaju kaplicy czy ołtarza na Boże Ciało na ziemi, którą dopiero trzeba by zakupić.
   Krótko też poruszono kwestię bliskiego już odpustu parafialnego i związanych z tym rekolekcji oraz zadań, które w związku z tym trzeba będzie wykonać. Dla dokładniejszego przygotowania się do tych zadań odbędzie się osobne spotkanie Rady Duszpasterskiej.
   Dzień po odpuście z naszego kościoła transmitowana będzie Msza św. przez Radio Maryja i TV Trwam. Do tego wydarzenia też trzeba się będzie przygotować i w tym celu powołana zostanie specjalna grupa osób odpowiedzialnych za kwestie techniczne i logistyczne z tym związane.
   Wiele uwagi poświęcono natomiast kwestii ewangelizacji, która jest koniecznością w naszych czasach. Wiele bowiem osób utraciło wiarę lub ją osłabiło. Samo czekanie w kościele na ich przybycie za bardzo angażuje Boga w nadziei cudu, a zbyt mało pobudza nas, zobowiązanych na mocy chrztu do głoszenia Ewangelii. Istnieje wiele nowoczesnych, sięgających po psychologię i multimedia, programów, zdolnych choćby zainteresować tych oziębłych, na których nam zależy albo umocnić tych, którzy tego potrzebują. Stąd zainicjowano tworzenie grupy osób, które podjęłyby szkolenie umożliwiające prowadzenie w przyszłości różnych spotkań i kursów o charakterze ewangelizacyjnym. Jesteśmy w trakcie rozmów z przedstawicielami grupy oraganizującej tego typu szkolenia na terenie Polski. Mamy nadzieję, że z Bożą pomocą będzie to dobre narzędzie zbliżania ludzi do Boga.

Wtorek
13 kwietnia 2021
Okres zwykły
8:00 - Msza św.
Intencja: O dary nieba dla śp. Józefa, Bożeny, Zygmunta, Michała, Haliny oraz rodziców z obojga stron
18:00 - Msza św.
Intencja: Podziękowanie NMP za otrzymane łaski i Jej opiekę oraz wynagrodzenie i zadośćuczynienie Niep. Sercu NMP za grzechy przeciwko życiu i rodzinie, przebłaganie za grzechy nasze i bliźnich oraz prośba o ochronę przed wszelkim złem i ideologią Gender.
Intencja: O powrót do Boga, uzdrowienie ciała i duszy oraz miłość dla syna i uzdrowienie rodziny

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku