Licznik odwiedzin: 18039973
Co w trawie piszczy?
Co w trawie piszczy?
2015-11-22

   Dziś przeżywamy nasze wspólnotowe święto. To nie tylko tytularna, odpustowa uroczystość. Nie tylko propozycja osiągnięcia duchowych korzyści w postaci uzyskania odpustu zupełnego. To również święto rodziny parafialnej, tej wspólnoty, którą na co dzień tworzymy. Warto więc przy tej okazji podać kilka informacji wypływających z ostatniego spotkania Rady Duszpasterskiej.

   Zebrała się ona 11 listopada. Najpierw przedstawiono na niej sprawy aktualne, potem zaś zastanawiano się nad sposobami realizacji tego, co jest naszym zadaniem na najbliższą przyszłość.

   Rozpoczęto od tego, co aktualnie dzieje się, głównie w kościele, w zakresie materialnym. I tak poinformowano członków rady o trwających pracach przy instalacji odgromowej, koniecznej ze względu na wymogi bezpieczeństwa. Z tego samego powodu musimy też zainstalować dwa hydranty w kościele. Możliwe, że przy tej okazji udałoby się to samo źródło wykorzystać do podlewania roślin wokół kościoła. Ostatecznie instalacja hydrantowa również musi być wyposażona w licznik wody, a koszt tej wody byłby niższy, jako że nie uwzględnia opłaty za ścieki. Mielibyśmy więc dotychczasowe ujęcie wody w kościele, opomiarowane na dopływ i odpływ oraz nowe ujęcie hydrantowo - ogrodowe. W chwili obecnej są tworzone plany według powyższego pomysłu. Mówiono też o konieczności doprowadzenia do naszej wieży nowych kabli zasilających i sterujących pracą dzwonów, (co w chwili obecnej już prawie skończono). Trzeba też dostosować pracę kotłowni gazowej do wymogów ochrony pożarowej. (Ta kwestia aktualnie jest w zawieszeniu ze względu na chorobę hydraulika.) Radni usłyszeli też, że nasz feretron pielgrzymkowy jest aktualnie u konserwatora i być może na uroczystość odpustową będzie wykorzystany na procesji eucharystycznej. (Dziś już wiadomo, że będziemy musieli na niego nieco dłużej poczekać.) Poruszono też nieprzyjemną sprawę związana z pierwszoczwartkową adoracją. W godzinach wieczornych, już po Mszy św., przyszedł do kaplicy młody człowiek, który nie bardzo wiedział po co się tam znalazł. Przestraszył trochę modlących się, ale niczego złego nie zrobił. To jednak pokazuje zainstalowania monitoringu w kaplicy oraz potrzebę większej ilości osób na adoracji, skoro - jak widać - istnieje obawa narażenia Chrystusa Eucharystycznego na fizyczne wręcz niebezpieczeństwo.

   W temacie spraw do realizacji omówiono kwestię rekolekcji przed odpustem oraz związanych z nimi nadziei na poszerzenie Koła Misyjnego o nowych członków wszak rekolekcje głosić będzie misjonarz z Kazachstanu, zapraszając na wtorkowe spotkanie do kawiarenki. Mówiono o szczegółach liturgicznych i logistycznych związanych z parafialną uroczystością odpustową.

    Zasygnalizowano też te wydarzenia, które czekają nas w najbliższej przyszłości i do których trzeba się będzie dobrze przygotować. Wśród nich jest rozpoczęcie tegorocznego adwentu zapaleniem świecy, wskazującej na jubileusz 1050-lecia chrztu Polski. Podtrzymano godzinę Mszy św. roratnich oraz praktykę zapraszania po ich zakończeniu dzieci do salki pod plebanią.

    Omawiano też wielkie wydarzenie, jakim będzie w naszej parafii goszczenie symboli Światowych Dni Młodzieży. Przeżywać je będziemy (nie tylko w gronie ludzi młodych) już 4 grudnia. W tym celu przydzielono niektórym grupom zadania związane z podjęciem gości z innych parafii, oraz przewodniczeniem modlitwie adoracyjnej w poszczególnych godzinach czuwania.

   Dalej omawiano też sposób przygotowania się do tegorocznego święta Świętej Rodziny - w związku z zakończonym synodem poświęconym rodzinie. Chodzi o cykl kazań w niedziele adwentowe, aby lepiej przygotować nas do tego święta. Padła też propozycja warsztatów małżeńskich, kursu przedmałżeńskiego i zachęcania do wstępowania w Kręgi Domowego Kościoła.

   Kolejnym, ważnym punktem spotkania było rozważanie sposobów przeżycia (ogłoszonego przez papieża Franciszka) nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. W ramach tego czasu, który rozpocznie się już niebawem, bo 8 grudnia, a zakończy odpustem Chrystusa Króla w przyszłym roku, planujemy kierować skuteczniejszą zachętę do parafian, aby włączali się w dzieła miłosierdzia, prowadzone przez PZ „Caritas". Chodzi głównie o powiększenie stanu osobowego tej - jak dotąd - niezbyt licznej grupki. Wśród planów na ten szczególny czas znalazło się wykonanie nowego ołtarza Bożego Miłosierdzia (przy zachowaniu aktualnego obrazu). Należałoby też rozbudzić w naszych parafianach świadomość wielkości daru, jakim jest spowiedź i zachęcać do częstszego z niej korzystania - również z  nabożeństw pokutnych.

   Wobec narzekań osób starszych, którym już trudno dotrzeć do kościoła, a tak bardzo chciałyby uczestniczyć w Mszach św. w dni powszednie, podjęto próbę zorganizowania grupy nazwanej roboczo Bractwem św. Krzysztofa. Chodzi o sześciu panów, którzy - pełniąc jednodniowe dyżury - objeżdżaliby busem pod wskazane adresy i pomagali osobom spragnionym spotkania z Bogiem dostać się do kościoła, a po Mszy św. odwieźli je do domów. (Od poniedziałku ta akcja z powodzeniem ruszyła, ale brakuje nam jeszcze trzech kierowców...) 

Niedziela
10 grudnia 2023
Adwent
7:30 - Msza święta
Intencja: + Halina Kurzawa (greg. 10.)
9:30 - Msza święta - suma
Intencja: Za Parafian
11:00 - Msza święta dla dzieci
Intencja: W 5. rocznicę śmierci Anny Wiśniewskiej - o życie wieczne dla niej i rodziców oraz rodzeństwa i męża Henryka Januszewskiego
12:15 - Msza święta dla młodzieży
Intencja: ++Franciszek (w 100. rocznicę urodzin), Stefania i Jerzy Studzińscy oraz Jan Staszak (40. roczn. śm.), Wiktoria, Marek i Karol Staszak
18:00 - Msza święta
Intencja: ++ Maria Dudek oraz zmarli z rodzin Dudek, Zapart i Skrobacz

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku