Licznik odwiedzin: 16539988
Spotkanie Rady Duszpasterskiej
Spotkanie Rady Duszpasterskiej
2016-09-25

   We środę z kolei odbyło się powakacyjne spotkanie Rady Duszpasterskiej, konieczne w perspektywie nowego roku duszpasterskiego, który rozpocznie się wraz z kolejnym adwentem. Ten rok będzie upływał pod hasłem „Idźcie i głoście\", co jest naturalną konsekwencją aktualnie przeżywanego Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski. Skoro bowiem mamy świadomość wielkiego daru jaki od Boga otrzymaliśmy w postaci sakramentu chrztu świętego, to winniśmy też odczuwać konieczność współpracy z łaską Bożą nie tylko pod względem zgłębiania świadomości chrześcijańskiej, ale też zachęcania innych do pójścia tą drogą. Chodziło więc o to, by zastanowić się nad działaniami, które mogłyby pomóc w realizacji przyszłorocznego hasła.

    Obecnie trwa jeszcze, ogłoszony przez papieża Franciszka, Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. W jego ramach dokonaliśmy już poświęcenia nowego ołtarza Miłosierdzia Bożego (w Niedzielę Miłosierdzia), a na zakończenie tego Roku Miłosierdzia planujemy poświęcenie, w większej części już przygotowanego konfesjonału ulokowanego pod wspomnianym ołtarzem, który miałby służyć parafianom w czasie, gdy Msze święte odbywać się będą w kaplicy adoracji, czyli w okresie zimowym. Dodatkowym akcentem tego roku ma też być pielgrzymka do Krakowa, czyli do miejsca, z którego wyszła na świat - dzięki św. Siostrze Faustynie - Iskra Miłosierdzia.

   Gdy chodzi o działania duszpasterskie na najbliższy czas to przyjęto propozycję ks. Krzysztofa, aby - wzorem roku ubiegłego - czas adwentowy stał się czasem niejako rozciągniętych w czasie rekolekcji, a chodzi o cykl kazań niedzielnych, które byłyby powiązane ze sobą, a nakierunkowane na rodzinę. To byłoby fantastycznym przygotowaniem do poświęcenia kolejnego ołtarza bocznego w naszej świątyni, który poświęcony byłby Świętej Rodzinie. Już wcześniej o tym informowaliśmy, bo przygotowania w tym kierunku zostały już poczynione: ołtarz gotowy czeka na zamotnowanie, a malarz pracuje nad obrazem Świętej Rodziny. Odtąd ołtarz boczny od strony północnej będzie poświęcony nie tylko Matce Bożej, ale i św. Józefowi i Dzieciątku Jezus. Rodzina więc znów będzie razem - można by powiedzieć, a tak poważnie: jakie są problemy rodzin w dzisiejszym świecie wiemy doskonale. Tu potrzeba przede wszystkim wzorca i punktu odniesienia. Ufamy, że taki ołtarz, ulokowany obok kaplicy Papieża Rodziny stanie się miejscem wytężonej modlitwy dziękczynnej ze strony tych, którzy odczuwają potrzebę wdzięczności za swoich bliskich, ale też modlitwy tych, którzy przeżywają trudności w życiu małżeńskim i rodzinnym. 

   Na spotkaniu podniesiono też problem formacji w naszych parafialnych grupach. Nie wszędzie ten element jest właściwie traktowany. Dlatego postanowiono, aby nie mnożyć spotkań, a wykorzystać to, co już mamy, traktować odtąd każdy szesnasty dzień miesiąca jako okazję do uzupełnienia tej luki. To prawda, że podczas wieczornych Mszy św. w te dni uciekamy się pod opiekę św. Jana Pawła II, ale właśnie homilie mszalne, pomyślane w jakimś konkretnym cyklu, stanowić będą odtąd materiał do przemyśleń dla wszystkich zaangażowanych w jakichkolwiek grupach duszpasterskich.

   Jeszcze większej aktywizacji już działających parafian miałby pomóc, proponowany przez ks. Krzysztofa Kurs Alfa. Ciekawą propozycją jest też kurs dotyczący finansów domowych, uzdrowienia tychże finansów, realizowany z coraz większym powodzeniem w różnych parafiach. Jest tam jednak ograniczona liczba miejsc, a trochę chętnych już się zgłosiło dzięki tzw. poczcie pantoflowej.

   Ze strony przedstawicieli Domowego Kościoła padła też propozycja, aby podjąć próbę propagowania modlitwy różańcowej poprzez wystawienie małych „dziesiątek” różańcowych, czyli mini-różańców, które byłyby do wzięcia wystawione w jakimś widocznym miejscu w kościele - byle tylko ludzie chcieli się na nich modlić...

   Przedstawiciel Amatorskiego Teatru „Nazaret” przedstawił po krótce ideę mającego się odbyć właśnie w naszym kościele I Przeglądu Teatrów Amatorskich, nad którym patronat honorowy objął ks. Abp Sławoj Leszek Głódź. Rozpocznie się on w niedzielę odpustową i trwać będzie przez cały tydzień. Każdego dnia odbywać się będą w kościele spektakle poszczególnych grup teatralnych, na które już dziś gorąco zapraszamy. Planowane też jest przy koś-ciele stoisko kawiarenkowe dla widzów - być może w namiocie (?)

   Ze spraw czysto materialnych padła propozycja zakupu zmywarki do pomieszczenia kuchennego znajdującego się przy największej z naszych parafialnych salek pod plebanią. To chyba najłatwiejsze do zrealizowania z tego wszystkiego...

Wtorek
28 marca 2023
Wielki Post
7:30 - Msza św.
Intencja: + Zenon Grzybowski (greg. 28.)
18:00 - Msza św.
Intencja: ++ Marianna i Stanisław Olczak (49. r. śm. Stanisława)

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku