Licznik odwiedzin: 12729809
Kruchy dar
Kruchy dar
2017-01-01

 Czas jest darem kruchym, nietrwałym i nieprzewidywalnym. Zbytnio nie możemy na nim polegać, choć jest on tworzywem, na bazie którego wiele dobra zaistnieć może. Ponieważ jednak na kruchości zbudowane, nie jest ono w stanie zapewnić nam szczęścia i bezpieczeństwa. Stąd z nadzieją wyglądamy wieczności, która jest nieskończona, stabilna, pewna - bo obiecana przez Boga.

    Każdy kolejny rok stanowi sztuczną, bo ustanowioną przez człowieka, miarę czasu, ale to właśnie ona stwarza okazję do podsumowania działalności w tej mierze zamkniętej po to, by tym pilniej rozważyć wartość dorobku określonego miarą dwunastu miesięcy.

   Przeczesując kolejne tygodnie minionego roku odnajdujemy wśród nich wiele dobra, za które wypada podziękować najpierw wszechmogącemu Bogu, a potem ludziom, tworzącym naszą wspólnotę parafialną.

   Jednym z motywów wdzięczności jest włączenie w minionym roku do społeczności wierzących 46 dzieci. Po raz pierwszy do Stołu Pańskiego przystąpiło 47 dzieci z Szkoły Podstawowej nr 13 oraz 21 dzieci ze Szkoły Amerykańskiej, ks. bp Wiesław Szlachetka udzielił sakramentu bierzmowania 23 młodym ludziom, sakramentalny związek małżeński zawarło 12 par. W kościele naszym odprawiliśmy 41 pogrzebów. Wśród tych, którzy odeszli ze szczególnym żalem żegnaliśmy śp. p. Henryka Legata, wieloletniego kościelnego oraz p. Edmunda Tuska, również bardzo zaangażowanego od lat we wszelkie dzieła istniejące przy naszej wspólnocie. W skali diecezji i Kościoła w Polsce wyróżniła się dość niespodziewana śmierć śp. Abpa Tadeusza Gocłowskiego.

   W skali nie tylko kraju, ale i świata, ważnym wydarzeniem minionego roku były Światowe Dni Młodzieży, które - dzięki zaangażowaniu ks. Krzysztofa i wielu osób świeckich - przeniosły się również na grunt naszej parafii. Różne względy zadecydowały o tym, że z zapowiadanych dwustu osób mających  się schronić u naszych parafian, ostatecznie jedynie dwadzieścia dziewięć potrzebowało gościny. Niemniej zaangażowanych w podejmowanie tych gości było bardzo wielu członków naszej wspólnoty, za co raz jeszcze pragniemy serdecznie podziękować. Po zakończeniu etapu diecezjalnego grupa młodzieży z ks. Krzysztofem wyjechała na ŚDM do Krakowa.

   Do wydarzeń, które wpisały się na stałe w kalendarz działań naszej parafii należą oczywiście rekolekcje wielkopostne, które w tym roku miały charakter misji. Głosił je nam ks. Ryszard Nowak, proboszcz z Orzegowa w diecezji katowickiej. Rekolekcje zaś przed odpustem parafialnym i przedadwentowe zarazem, głosił ks. prof. Jan Perszon.

   W tym roku odbywali u nas swoją klerycką praktykę Paweł Warkus (w niedziele wielkopostne) oraz Krystian Klimek (na przełomie sierpnia i września).

   Systematycznie odbywają się spotkania w ramach różnych grup duszpasterskich, a w tym roku dołączyła do nich niewielka, choć budząca nadzieje wspólnota Oazy Dzieci Bożych. Cieszymy się z działań podejmowanych przez PZ „Caritas\", który obejmuje troską szereg rodzin oraz osób indywidualnych w naszej parafii. Na tę działalność zawsze środków będzie za mało, dlatego wdzięczni jesteśmy za każdą złotówkę wrzuconą do skarbony św. Antoniego (te ofiary pozostają w gestii PZ „Caritas\"), dziękujemy za okołoświąteczne wsparcie w postaci paczek „aniołkowych\" czy żywności przynoszonej do kościoła bądź ofiarowanej potrzebującym przez pośrednictwo wolontariuszy „Caritas\"-u. Innym sposobem zbierania środków na działalność charytatywną jest organizacja festynu parafialnego, balu karnawałowego czy wystawianie puszek podczas częstowania kawą i ciastem w odpustowym namiocie. Z tych środków organizowane jest nie tylko wsparcie dla ubogich członków naszej wspólnoty, ale też pokrywane są koszty przejazdów autokarem na jednodniowe wycieczki wakacyjne.

   Z myślą o najmłodszych członkach naszej parafialnej wspólnoty znów odbył się Bal Wszystkich Świętych czy półkolonie w czasie ferii zimowych. Natomiast latem zorganizowano po raz kolejny wyjazd autokarowy w góry do Ochotnicy Górnej. Na zakończenie wakacji grupka młodzieży skorzystała z kilku dni zorganizowanego wypoczynku na Kaszubach w atmosferze młodzieńczej radości, modlitwy, śpiewu i pływania kajakiem. Młodzież skupiona w Ruchu Światło - Życie uczestniczyła też w rekolekcjach letnich w zorganizowanych na tę okoliczność ośrodkach. Sami też podejmowaliśmy na przełomie czerwca i lipca kilkunastoosobową grupę młodych ludzi, którzy tu, w Małym Kacku przeżywali swoje piętnastodniowe rekolekcje formacyjne II stopnia. Bardzo atrakcyjną formą pobożności dla młodych ludzi okazał się znów wyjazd z ks. Krzysztofem na Pola Lednickie.

   Odnotowaliśmy też własne formy pobożności zbiorowej, do których poza sprawowaniem sakramentów i cyklicznymi nabożeństwami należą: Droga Krzyżowa ulicami Małego Kacka, wieczór uwielbienia przygotowany przez młodych kapłanów, wśród których jest i ks. Krzysztof. W Roku Miłosierdzia odbyła się też pielgrzymka autokarowa do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie i na Jasną Górę. Wyjątkową w tym roku frekwencją cieszyła się piesza pielgrzymka do Wejherowa, która zgromadziła ponad 80 osób.

    Do kulturalnych wydarzeń minionego roku zaliczyć możemy: - „Requiem\" na chór mieszany „Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II\" w wykonaniu czterech chórów: z Luzina, Linii, Dębogórza i Tuchomia; „Koncert na chwałę Maryi\" Patryka Podwojskiego i Julii Pruszak oraz występ zespół muzycznego ze Lwowa „Galicja Folk Band\". Gościliśmy też dwie wystawy. Jedna poświęcona była pierwszemu proboszczowi naszej parafii, Sł. Bożemu ks. Stefanowi Radtkemu i druga - błogosławionemu ks. Władysławowi Bukowińskiemu.

   Na specjalną uwagę w tym względzie zasługuje zorganizowany na jesieni I Przegląd Teatrów Amatorskich „Kurtyna\", który dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu osób, głównie z Amatorskiego Teatru „Nazaret\", mógł się odbyć w murach naszej świątyni zaadaptowanej na salę teatralną. Przy tej okazji wyrażamy ogromną wdzięczność tym ludziom, z których inicjatywy i przy wydatnej pomocy miejscowej Rady Dzielnicy udało się pozyskać środki materialne na zorganizowanie tego przedsięwzięcia oraz na powołanie młodzieżowej grupy aktorów nazwanej Sceną Młodych Małego Kacka. Te dwie grupy dołączyły niejako do funkcjonującego u nas już od dwóch lat Teatru BRO złożonego z osób upośledzonych umysłowo. Z takiego nagromadzenia artystów w jednym miejscu zrodził się pomysł powołania stowarzyszenia, którego celem jest zebranie środków na budowę Katolickiego Amatorskiego Centrum Kultury przy naszej parafii. Po uzyskaniu zgody Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Stowarzyszenie zarejestrowane zostało przed kilkoma tygodniami w Sądzie, posiada już własny KRS, a jego członkowie ostro wzięli się do pracy. Budynek, który ma być dobudowany do istniejącej plebanii, zawierać ma salę widowiskowo - kinową na blisko sto osób, mediatekę, sale prób i ćwiczeń, kawiarenkę, magazyny dla grup teatralnych oraz salę, w której można będzie organizować różne spotkania, w tym również bale karnawałowe. Ośrodek taki nie tylko miałby promować zdrową kulturę, ale tworzyć przestrzeń do różnego rodzaju działań społecznych dla osób, które nie znajdują jej dotychczas. 

   Wiele naszych parafialnych przedsięwzięć i dokonań zawdzięczamy inspiracji i uporowi w działaniu części naszych parafian. Tak powstał między innymi parafialny kalendarz. Dzięki temu również udało się sfinalizować wiele projektów, co pozwoliło zaoszczędzić wiele środków materialnych. Przykładem takiej zgodnej współpracy jest choćby akcja grabienia liści przed odpustem parafialnym, dekorowanie kościoła na święta, czy różnego rodzaju inne akcje jak konserwacja podłóg w kawiarence i salkach pod plebanią, postawienie fragmentu nowego płotu przy plebanii, przygotowanie pomieszczenia pod konfesjonał przy kaplicy adoracji, odnowienie samej kaplicy (choć nie był to jeszcze remont kapitalny). Dzięki miejscowym fachowcom nie ponosiliśmy kosztów robocizny przy naprawach rzutników, modernizacji systemu sterowania obrazem w kościele, modernizacji systemu monitoringu kościelnego, montażu czujników temperatury, podświetleniu krzyża przykościelnego, doprowadzeniu zasilania do uzyskanego po zamianie działek baraku i szeregu innych, drobniejszych prac.

   Najważniejszą inwestycją minionego roku, na którą pożyczyliśmy pieniądze od kilku parafian, było położenie kostki brukowej wokół kościoła. Przy tej okazji nawieziono i rozplantowano czarnoziem oraz posiano nową trawę. Z tego czasu pochodzi też nie rozliczona, bo nie dokończona jeszcze inwestycja - rury wodne potrzebne do zainstalowania hydrantów w kościele oraz zraszaczy na trawnikach. W Roku Miłosierdzia, w samą niedzielę Bożego Miłosierdzia poświęcony został nowy ołtarz Miłosierdzia Bożego, w którym poświęcono później obraz Trójcy Świętej. W uroczystość odpustową, czyli na zakończenie Roku Miłosierdzia poświęcono nowy, zamykany konfesjonał przy kaplicy adoracji, a zupełnie niedawno, bo podczas Pasterki poświęcony został ołtarz Świętej Rodziny. W minionym roku zamontowany został nowy system alarmowy w kościele, zakupiono nowe, przenośne nagłośnienie na procesje i pielgrzymki. Widoczną dla wszystkich inwestycją było też oczyszczenie elewacji kościoła. Rodzice dzieci pierwszokomunijnych zafundowali kolejne burty ławek kościelnych. Nie do wszystkich dotarła informacja o zamianie działki parafialnej, co również związane było z pewnymi wydatkami urzędowymi. Zrezygnowaliśmy z działki, na której stał niegdyś parafialny, walący się ostatnio barak na rzecz tej, która leży naprzeciwko kościoła, po drugiej stronie ulicy ks. Bpa Jana Bernarda Szlagi. W ten sposób ziemia po obu stronach tej ulicy stanowi grunt parafialny. Dzięki temu też w naszym posiadaniu znalazł się blaszany barak - magazyn.

   Wszystkim ofiarodawcom, wszystkim wspierającym podejmowane działania - również na płaszczyźnie duchowej - serdecznie dziękujemy i życzymy obfitości błogosławieństwa Bożego na kolejny rok. 

Czwartek
25 lutego 2021
Wielki Post
8:00 - Msza św.
Intencja: + Regina Głogowska (miesiąc po śmierci)
18:00 - Msza św.
Intencja: ++ Henryk Cyman i zmarli z rodziny

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku