Licznik odwiedzin: 16544498
Spotkanie Rady Duszpasterskiej
Spotkanie Rady Duszpasterskiej
2019-09-28

   Rozpoczęto od krótkiego podsumowania wakacji. Przypomniano o lipcowej pielgrzymce do Lwowa i o wakacyjnych wyjazdach z dziećmi: najpierw do Ochotnicy Górnej w Pieninach, a potem trzy wyjazdy jednodniowe dla dzieci, zorganizowane we współpracy z Parafialnym Zespołem Caritas. Planowana wycieczka dla osób starszych przeniesiona została na maj 2020 r. w nadziei lepszych perspektyw pogodowych.

   Potem zajęto się tematem nowego roku duszpasterskiego, który brzmi: EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE. Zaproponowane działania pójdą w następujących kierunkach:

- rekolekcje parafialne przed odpustem i adwentem, które głosić będzie ks. dr Leszek Stefański, uwzględniać będą ten temat;

  - kazania niedziel adwentowych także będą w tym temacie;

- podczas wizyt kolędowych będzie rozdawana płyta z filmem Największy z cudów;

- aby zmobilizować dzieci do pierwszopiątkowych Komunii św. zostanie wprowadzona możliwość korzystania przez nie ze spowiedzi w pierwsze czwartki miesiąca w godzinach kończenia zajęć lekcyjnych. Może to przyczyni się do zwiększenia kultu Eucharystii...;

- spotkania formacyjne dla członków grup parafialnych po Mszy Św. wieczornej 16-go dnia każdego miesiąca;

- od pewnego czasu zastanawialiśmy się nad możliwością wprowadzenia bardzo potrzebnej tzw. Mszy św. o uzdrowienie. Ustalono, że takie Msze św. z adoracją i modlitwą wstawienniczą odprawiane będą w I niedzielę miesiąca;

- rozmawiano też o propozycji ks. Piotra zorganizowania pielgrzymki do Rzymu w maju 2020 r. z okazji 100- lecia urodzin św. Jana Pawła II;

- została zgłoszona potrzeba powstania młodzieżowego zespołu muzycznego. Czekamy na propozycje...

Już nie w związku z tematem roku, ale w kontekście najbliższego czasu liturgicznego, zgodzono się, że w październiku, miesiącu modlitwy różańcowej:

- nabożeństwo dla dzieci sprawowane będzie w dni powszednie o g. 17.00, a w niedziele październikowe po Mszy św. dla dzieci;

- nabożeństwo różańcowe dla dorosłych - codziennie po Mszy św. wieczornej.

Informacyjnie bardziej (bo jest to kompetencja Rady Ekonomicznej) poruszono też kilka tematów w kwestiach gospodarczych:

- W sprawie remontu dzwonnicy - poza naprawą elewacji pojawiła się konieczność całkowitej wymiany zadaszenia nad pierwszym segmentem wieży, zbudowanie nowych schodów prowadzących do pomieszczenia na parterze oraz wstawienie nowych drzwi z tzw. świetlikiem, doświetlającym salkę;

- Krótko zrelacjonowano, dokonaną już, konserwację drzwi wejściowych do kościoła;

- W związku z licznymi narzekaniami na niskie walory artystyczne obrazu  Świętej Rodziny w ołtarzu bocznym, pokazano nowy obraz. Wykonał go Valiantsin Kudrautsau, profesor sztuk pięknych uniwersytetów na Łotwie, Białorusi i w Niemczech. Aktualnie obraz został przewieziony do szklarza, który ma go ozdobić nowymi ramami.

W ramach ogłoszeń padła propozycja dodatkowej promocji tzw. Moherobusa, czyli busa będącego w parafii, obsługiwanego przez kilku wolontariuszy oraz panią dyspozytor, który przywozi do kościoła osoby mające problem z dotarciem do świątyni w dni powszednie i - oczywiście - do domu odwiezione.

Mowa też była o kalendarzu parafialnym, którego wydanie w tym roku jest opóźnione z przyczyn niezależnych. Jest nadzieja ukończenia prac na przełomie września i października. Tegoroczna tematyka kalendarza to kapliczki i krzyże przydrożne oraz cytaty ks. Franciszka Blachnickiego.

Członkowie PZ Caritas sprawujący opiekę nad jedną z naszych chorych parafianek prosili o pomoc w znalezieniu stałego domu opieki dla niej. 

Środa
29 marca 2023
Wielki Post
7:30 - Msza św.
Intencja: + Zenon Grzybowski (greg. 29.)
18:00 - Msza św.
Intencja: W intencjach nowennowych

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku