Licznik odwiedzin: 12757833
Spotkanie Rady Duszpasterskiej
Spotkanie Rady Duszpasterskiej
2020-06-21

   We środę odbyło się spotkanie Rady Duszpasterskiej, podczas której poruszono następujące tematy:

   Pogrzeb Ks. Kazimierza Kopciewicza, długoletniego wikariusza naszej parafii,  który odbyć się miał następnego dnia, we czwartek w Mrzezinie. Uzgodniono jaka delegacja będzie reprezentować naszą wspólnotę.

   Zgodzono się z tym, że ze względu na pandemię i związane z tym względy bezpieczeństwa, nie będzie w tym roku Festynu Parafialnego ani wakacyjnych wyjazdów dla dzieci i seniorów.

   Z inicjatywy grupy modlitewnej jednej z gdyńskich parafii, do naszego kościoła przeniesione zostaną całonocne adoracje Najśw. Sakramentu w każdy pierwszy piątek miesiąca, od 21.00 do 5.00 rano. Rozpoczną się już od lipca.

   W naszej parafii powstała Diakonia Miłosierdzia Ruchu Światło - Życie, która przyjęła nazwę Samarytanie. Inspiracją stała się obecna pandemia, która pokazała, że potrzeba współdziałania szerszej niż dotychczas  grupy osób, by sprostać potrzebom osób wymagającym pomocy. Członkowie tej diakonii otwarci są na współdziałanie z wolontariuszami. Ponieważ rejon i zadania podobne są do tych, które obejmuje PZ Caritas, postanowiono dzielić datki ze skarbony św. Antoniego między obie te grupy.

   Z końcem czerwca Ks. Piotr Zaremba przestanie być formalnie  wikariuszem naszej parafii, a swoją posługę na Ukrainie rozpocznie od drugiej połowy sierpnia. W związku z tą nietypową zmianą pożegnanie ks. Piotra będzie odbywać się od soboty 27 czerwca (rodzina, przyjaciele i wspólnoty DK spoza parafii). W niedziele 28 czerwca ks. Piotr odprawi ostatnią oficjalną Mszę św. o 12.15, po której parafianie i nasze wspólnoty formacyjne spotkają się z księdzem w ogrodzie przy plebanii. Postanowiono przekazać kolektę z całej niedzieli na wsparcie dla niego na Ukrainę.

   Księdza Piotra zastąpi ks. Wojciech Kujaszewski, który podejmie pracę od połowy lipca, po powrocie z sanatorium.

   Zapadła decyzja o zakupie do kościoła dużych monitorów (ok. 60\" - 65\"), w miejsce zużytych już rzutników. W pierwszym etapie zakupione zostaną 2 telewizory do głównej nawy, w kolejnym etapie, następne dwa do bocznych naw.  

Wtorek
02 marca 2021
Wielki Post
8:00 - Msza św.
Intencja: ++ Anna, Hubert, Jadwiga i Leon, Barbara oraz zmarl z rodziny Skiepków
18:00 - Msza św.
Intencja: ++ Andrzej Staszak (2. r. śm.) i zmarli z rodziny
Intencja: Z okazji urodzin Adama - w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku