Licznik odwiedzin: 18018569
Spotkanie Rady Duszpasterskiej
Spotkanie Rady Duszpasterskiej
2010-12-05

W myśl - nie tak całkiem nowych - przepisów kościelnych miejsce dawnych Rad Parafialnych zająć winny dwie rady: Rada Ekonomiczna oraz Rada Duszpasterska. Skład pierwszej podany został już dawno, druga zaś tak naprawdę zupełnie niedawno się ukonstytuowała. W jej skład wchodzą oczywiście miejscowi duszpasterze, oraz przewodniczący poszczególnych grup duszpasterskich działających w parafii lub wyznaczeni przez nich przedstawiciele. 

I tak Żywy Różaniec reprezentuje p. Maria Bąkowska, Koło Misyjne - p. Pelagia Ruda, Legion Maryi - p. Halina Sobczak, Straż Honorową Najświętszego Sakramentu - p. Ryszard Świderski, Parafialne Koło "Caritas" - p. Dorota Nowak, Kościelną Służbę Mężczyzn "Semper Fidelis" - p. Zenon Burchardt, Ruch Światło-Życie - Beata Kustosz, jako organistka i opiekunka scholi dziecięcej - p. Aleksandra Kreft. Nie jest to skład ostateczny i może się zmieniać w miarę powstawania nowych wspólnot w parafii. Istnienie Rady nie zwalnia z odpowiedzialności za sprawy duszpasterskie proboszcza wyznaczonego przez Biskupa. Chodzi o to, aby ważniejsze działania duszpasterskie nie tylko były niejako opiniowane u początków, ale też by istniała szansa konkretnego ich wsparcia ze strony najaktywniejszych parafian tworzących poszczególne wspólnoty.
   Podczas pierwszego spotkania Rady Duszpasterskiej omówiono m.in. Sposoby wsparcia naszej "Caritas" przy organizacji paczek świątecznych dla dzieci i dla rodzin ubogich. Padła też propozycja - również ze strony "Caritas-u" zorganizowania w plebanii wigilii dla osób samotnych z naszej Wspólnoty. Zastanawiano się też nad powołaniem czegoś w rodzaju zespołu dydaktyczno-wychowaczego, który zajmowałby się m. in. organizacją czasu ferii czy wakacji dla dzieci z naszej parafii. Najbliższą okazję tworzą już zbliżające się ferie zimowe. Rzeczą chyba najistotniejszą dla naszych Parafian była propozycja innego zorganizowania troski o wygląd naszej świątyni. Podniesiono problem niemalże niezmiennych składów osób z poszczególnych ulic, przychodzących na sprzątanie kościoła. Zaproponowano, aby sprzątaniem zajęła się jedna czy dwie osoby, które mogłyby to robić za niewielką opłatą. Z ekonomicznego punktu widzenia nie jest to propozycja dobra, biorąc pod uwagę stan naszych finansów oraz bardzo rozległą perspektywę czekających nas jeszcze remontów i inwestycji. Okazuje się, że ten problem można rozwiązać następująco: jedna ze skarbonek w kościele miałaby być przeznaczona na sprzątanie kościoła i na kwiaty. Ustalono, że przeznaczona zostanie na to istniejąca już skarbonka w kruchcie kościoła. Pierwsze półrocze roku 2011 ma być czasem próby - jeśli środki tam wpływające wystarczą na rzeczone potrzeby, próba ta stanie się zwyczajem.
Środa
06 grudnia 2023
Adwent
6:30 - Msza święta roratnia
Intencja: + Halina Kurzawa (greg. 6.)
18:00 - Msza święta
Intencja: W intencjach nowennowych

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku