Licznik odwiedzin: 25767652
Spotkanie Rady Duszpasterskiej
Spotkanie Rady Duszpasterskiej
2023-02-19

   Odbyło się ono w miniony wtorek przy udziale niemal wszystkich członków. Rozpoczęło się - jak zwykle - od krótkiej modlitwy.

   Następnie omawiano plan wydarzeń parafialnych na najbliższe tygodnie.

   Zgodnie z zarządzeniem kurialnym, zostaliśmy zobowiązani do przedstawienia aktualnego składu Rady Duszpasterskiej, stąd najpierw trzeba było spisać dane poszczególnych członków Rady wraz z danymi kontaktowymi.

    Najpierw wysłuchano relacji na temat otwarcia na terenie naszej parafii Portu dla Rodziny, który z założenia ma być punktem pomocowym nie tylko dla mieszkańców naszej dzielnicy. Ma on stanowić przedłużenie aktywności członków stowarzyszenia KACK, którzy dotychczasowe działania w tym zakresie mogą rozszerzyć i poniekąd zinstytucjonalizować dzięki dotacji z Narodowego Instytutu Wolności, w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych 2022 - 2023. Od początku roku mamy więc miejsce przy ul. Łowickiej 44, gdzie można uzyskać bezpłatną poradę prawną, psychologiczną, pedagogiczną, doradcy finansowego, doradcy życia rodzinnego oraz wsparcie duchowe. Port dla rodziny czeka na potrzebujących od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 - 17.00. Spotkania ze specjalistami umawiane są indywidualnie.

   Kolejnym z omawianych tematów była parafialna kawiarenka. Uzgodniono, że jej działalność będzie kontynuowana. Chęć włączenia się w to dzieło zadeklarowali członkowie Domowego Kościoła, Betanii, Koła Misyjnego oraz scholi dziecięcej. W tym ostatnim przypadku, mimo wyraźnej chęci działania, potrzebna jednak będzie zgoda ich rodziców.

   Poruszono też kwestię czekających nas rekolekcji, które rozpoczną się w Popielec i potrwają do piątku. Msze święte odprawiane będą w porządku rekolekcyjnym. Nauki głosić będzie ks. kan. Łukasz Osiński, notariusz kurii archidiecezjalnej.

   Nabożeństwa wielkopostne - Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale - odprawiane będą jak dotychczas. Zgodzono się też, że Droga Krzyżowa ulicami Małego Kacka, powinna się odbyć tak, jak w latach poprzednich, czyli w piątek czwartego tygodnia Wielkiego Postu (24 marca). Ustalenie trasy i czuwanie nad porządkiem przemarszu znów wzięło na siebie KSM Semper Fidelis.

   Przypomniano uzgodnienie sprzed roku, by wystrojem Grobu Pańskiego zajęła się któraś z grup duszpasterskich. Póki co, nie padła żadna deklaracja...

    Znów pojawił się temat tzw. Moherobusa - ośmioosobowego auta, które jeszcze przed pandemią woziło uczestniczki wieczornych Eucharystii do kościoła i odwoziło je po nabożeństwie. Zajmowała się tym grupa św. Krzysztofa. Tę należy znów skompletować, choć czterech gotowych do działania panów już mamy...

   8 czerwca to uroczystość Bożego Ciała. Tym razem wrócimy do starej trasy, prowadzącej przez Centrum Małego Kacka. Trzeba na nowo uzgodnić miejsca i osoby odpowiedzialne za wykonanie ołtarzy.

   W tym samym dniu ma się też odbyć Festyn Parafialny. Mamy nadzieję, że stowarzyszenie KACK otrzyma dotacje potrzebne na budowę Katolickiego Centrum Kultury i daj Boże, aby tak się stało. To jednak oznacza, że nie będzie placu festynowego. Padła więc propozycja, aby wykorzystać miejsce wokół kościoła. Pozostaje jeszcze konieczność zaproszenia do współpracy nowych osób, gdyż część dotychczasowych organizatorów i osób zaangażowanych nie będzie mogła włączyć się w przygotowania i udział z uwagi na podjęte zobowiązanie współpracy przy  koncercie  Bogu Chwała w Rumi.

   Tematem przewodnim festynu ma być 90-lecie istnienia parafii. Padło też kilka propozycji uatrakcyjnienia tego parafialnego wydarzenia. Zająć się tym ma odrębny zespół. 

Środa
19 czerwca 2024
Okres zwykły
7:30 - Msza św.
Intencja: + Andrzej Dymitrów (greg. 19.)
18:00 - Msza św.
Intencja: W intencjach nowennowych

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku