Licznik odwiedzin: 12755870
Spotkanie PZ "Caritas"
Spotkanie PZ "Caritas"
Dorota Nowak
2011-01-23

W miniony czwartek odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie naszego Parafialnego Zespołu "Caritas". Było ono tym radośniejsze, że pojawiło się na nim siedem nowych osób, zachęconych rozmowami kolędowymi. (Mamy nadzieję, że to dopiero początek "nowej fali"...)

   Czwartkowe spotkanie miało przede wszystkim charakter sprawozdawczy. Weszliśmy w kolejny rok, a choć nasza wspólnota zrzeszona pod znakiem "Caritas" jeszcze nie może poszczycić się 12-miesięczną działalnością, to sprawozdanie za rok 2010 jest godne pochwały.
   Działania te rozpoczęły się faktycznie jeszcze przed formalnym ustanowieniem Parafialnego Zespołu "Caritas" w naszej wspólnocie parafialnej. Początek stanowiła zbiórka pieniędzy dokonana w ramach tzw. jałmużny postnej do papierowych skarbonek, tradycyjnie rozdawanych na czas Wielkiego Postu.
   Ta akcja przyniosła 2410 zł, co umożliwiło rozpoczęcie jakiejkolwiek działalności charytatywnej. 20 maja odbyło się szkoleniowe spotkanie dla członków naszej parafialnej "Caritas", prowadzone przez wicedyrektora archidiecezjalnej "Caritas", na którym pojawiło się 8 osób. Już w niedzielę 23 maja członkowie PZ "Caritas" zbierali przed kościołem ofiary do puszek na rzecz poszkodowanych w ubiegłorocznej powodzi, a pieniądze przekazali do centrali "Caritas". Potem była akcja  zbierania darów rzeczowych dla osób w tej tragedii poszkodowanych.
   Następnym, wyraźnym punktem obecności "Caritas" w naszej parafii stał się Festyn Rodzinny, zorganizowany przez jej członków w dniu 20 czerwca. Cel, jaki przyświecał organizatorom to nie tylko integracja parafian, ale również zebranie środków na organizację letniego wypoczynku dzieci, głównie z rodzin ubogich. Efekt przerósł oczekiwania - zebrano 5898,17 zł. Dodatkowym wsparciem była darowizna SKOK na ten cel w wysokości 3 tys. zł. Można więc było zorganizować blisko tygodniowy wypoczynek w okolicach Kościerzyny dla 37 dzieci z naszej parafii (nie licząc pozostałych, ponoszących pełną odpłatność).
   W sierpniu organizowano wycieczki dla dzieci: do Wejherowa - 15 dzieci, na Hel - 42, do Torunia i Warszawy - 34 oraz do miasteczka westernowego pod Grudziądzem - 40.
   Pod koniec sierpnia, dzięki ofiarom zebranym przez "Caritas" udało się zakupić zeszyty i przybory szkolne dla dzieci z rodzin ubogich, które zostały rozdystrybuowane przez nauczycieli i pedagogów z pobliskiej szkoły.
   We wrześniu PZ "Caritas" przekazał 13 potrzebującym rodzinom talony o wartości 150 zł każdy, do zrealizowania w konkretnym sklepie.
   Adwent był czasem zbierania produktów żywnościowych na święta dla rodzin ubogich oraz zorganizowania akcji "aniołki", polegającej na zachęcaniu do sporządzenia konkretnej paczki dla konkretnego dziecka ubogiego. Akcja ta znów przerosła oczekiwania organizatorów, a efektem jej było dostarczenie paczek żywnościowych do 54 rodzin i osób samotnych oraz wręczenie prezentów świątecznych 80 dzieciom.
   W wieczór wigilijny o godz. 20.00 rozpoczęła się wieczerza wigilijna dla osób samotnych z naszej parafialnej wspólnoty, zorganizowana przy współudziale członków PZ "Caritas" i innych parafian. Skorzystało z niej 5 samotnych panów.
   Rozpoczął się nowy rok i mamy nadzieję, że wspólnota ta, wzmocniona no-wymi członkami, dobrze będzie wypełniała w naszym imieniu obowiązek służenia najuboższym. Plany są już bardzo konkretne. Potrzeba tylko środków. Część z nich pochodzić będzie z wyraźnie oznaczonej skarbonki "Na chleb św. Antoniego". Kolejnym "zastrzykiem" będą znów skarbonki "Jałmużny wielkopostnej", dalej festyn i - być może - jakaś zbiórka do puszek przy kościele. Gdy uporamy się z remontem pomieszczenia przeznaczonego na kawiarenkę, to dyżury tam pełnić będą członkowie PZ "Caritas". Być może stamtąd również pochodzić będą mogły jakieś drobne ofiary na działalność tej grupy.
   Cóż natomiast po stronie zadań? W najbliższym czasie będzie to z pewnością objęcie opieką materialną (zakładamy, że czasową) kilku szczególnie doświadczonych ubóstwem rodzin w naszej parafii. Potem będzie akcja "jałmużny wielkopostnej", dalej - wielkopostne zbieranie produktów żywnościowych na Święta dla rodzin ubogich. Kolejna rzecz to organizacja festynu parafialnego, by pozyskać środki na wypoczynek letni dla dzieci. Potem będzie zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci, talony na artykuły spożywcze i chemiczne dla rodzin potrzebujących i paczki na święta Bożego Narodzenia.
   Osobną sprawą pozostaje kwestia usprawnienia organizacji przekazywania pomocy bezpośredniej, polegającej na ofiarowaniu na przykład przedmiotów codziennego użytku, mebli, sprzętu AGD, RTV itp. Aktualnie celowi temu służy skarbonka św. Antoniego, ale w planach jest wykorzystanie do tych celów również strony internetowej.
Wtorek
02 marca 2021
Wielki Post
8:00 - Msza św.
Intencja: ++ Anna, Hubert, Jadwiga i Leon, Barbara oraz zmarl z rodziny Skiepków
18:00 - Msza św.
Intencja: ++ Andrzej Staszak (2. r. śm.) i zmarli z rodziny
Intencja: Z okazji urodzin Adama - w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku