Licznik odwiedzin: 12756476
Spotkanie Rady Duszpasterskiej
Spotkanie Rady Duszpasterskiej
2011-02-13
W miniony wtorek zebrali się przedstawiciele poszczególnych grup duszpasterskich, działający w naszej parafii, a więc Żywego Różańca, Legionu Maryi, Koła Misyjnego, KSM "Semper Fidelis", "Caritas"-u, Straży Honorowej Najśw. Sakramentu, oazy i scholi dziecięcej.
Głównym celem owego spotkania było wstępne przygotowanie do mających się rozpocząć za miesiąc rekolekcji wielkopostnych. Rekolekcje w tym roku głosił będzie Moderator Generalny Ruchu Światło - Życie ks. dr Adam Wodarczyk, kapłan diecezji katowickiej. Wspierać go będą - podobnie zresztą jak w roku ubiegłym - członkowie wspólnoty ewangelizacyjnej "Jezus żyje". Zastanawiano się więc nad sposobami zaproszenia do udziału w rekolekcjach jak największej ilości parafian. Przyjęto też od poszczególnych grup deklarację wsparcia działań związanych z prowadzeniem rekolekcji.
   Przed rozpoczęciem Wielkiego Postu odbywać się też będzie Nabożeństwo 40-godzinne z adoracją Najświętszego Sakramentu. Rozmawiano więc o sposobach zachęcenia nie tylko członków poszczególnych wspólnot, ale w ogóle wszystkich parafian do licznego adorowania Pana Jezusa w ciągu tych dni.
   Wszystkie niedziele Wielkiego Postu będą też na prośbę "Caritas"-u czasem zbiórki produktów żywnościowych z przeznaczeniem ich dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Dyżury przynoszenia owych darów do ołtarza podczas każdej Mszy św. pozostały takie jak w adwencie.
   Padła też propozycja zorganizowania w Niedzielę Palmową procesji z palmami na nieco dłuższej trasie i z pewnym rodzajem inscenizacji nawiązującej do wydarzeń w Jerozolimie przed dwoma tysiącami lat.
   Rozmawiano też o uroczystości I Komunii św. Termin, który wcześniej zaakceptowali zainteresowani rodzice, nagle - z powodu ogłoszenia beatyfikacji Papieża Jana Pawła II - stanął pod znakiem zapytania. Ostatecznie, po dwukrotnym spotkaniu z rodzicami ustalono, że będzie to jednak dzień 1 maja, ale o godz. 13.00. Członkowie Rady Duszpasterskiej zgodzili się co do tego, że między godz. 10.00 a 13.00 - to jest w czasie trwania transmisji z Rzymu - nie powinny być sprawowane Msze św. w naszym kościele. Przyjęto pewną zmianę w organizacji uroczystości I-Komunijnej i poproszono o pomoc członków Kościelnej Służby Mężczyzn "Semper Fidelis".
   Po tej uroczystości czekać nas jeszcze będzie kolejna - bierzmowanie. Nastąpi to 25 maja. Pragnieniem naszym byłoby dokonanie poświęcenia w tym dniu figury bł. Jana Pawła II, o czym już wcześniej informowaliśmy. W związku z tym padła propozycja ze strony "Legionu Maryi", aby środki na ten cel zbierać w formie "cegiełek" - niezależnie od kolekt inwestycyjnych, bo nie można rezygnować z zaplanowanych na ten rok prac w naszej świątyni. Czy jednak nastąpi to w planowanym terminie, zależy od wykonawcy - pana Antoniego Manulika.
  Poruszono też sprawę organizowania spotkań dla poszczególnych grup parafialnych. Przynależność do konkretnej grupy zobowiązuje bowiem do osobistej i wspólnotowej formacji. Dobrze by więc było, gdyby spotkania dla każdej z grup były systematycznie organizowane (łącznie z tzw. Dniami Skupienia), a informacja o tym udostępniana do publicznej wiadomości. Chodzi o to, aby wykorzystać zachętę kolędową tego roku do większej aktywizacji każdego z Parafian - aby każdy znalazł swoje miejsce w jednej, konkretnej grupie formacyjnej. Przy tej okazji zaproponowano wykonanie tablicy informacyjnej na temat działających grup, z terminami spotkań dla nich i umieszczenie jej w kruchcie kościoła, by każdy wchodzący mógł się zainteresować owymi propozycjami i podjąć działania w którejś z grup.
   Kolejne spotkanie Rady Duszpasterskiej zaplanowano na kilka dni przed rozpoczęciem parafialnych rekolekcji tj. 7 marca.
Wtorek
02 marca 2021
Wielki Post
8:00 - Msza św.
Intencja: ++ Anna, Hubert, Jadwiga i Leon, Barbara oraz zmarl z rodziny Skiepków
18:00 - Msza św.
Intencja: ++ Andrzej Staszak (2. r. śm.) i zmarli z rodziny
Intencja: Z okazji urodzin Adama - w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku