Licznik odwiedzin: 09947910
Pękające ściany
Pękające ściany
2011-02-20

Z perspektywy posadzki kościoła trudno dostrzec niepokojące pęknięcia ścian północnej i południowej, które wyraźnie widać z chóru. Starsi parafianie, pamiętający czas budowy naszej świątyni uspokajają, że pęknięcia owe pojawiły się tuż po wzniesieniu kościoła i rysy te się nie powiększają. Dałby Bóg. 

Trudno jednak spać spokojnie mając za podstawę wyłącznie takie zapewnienia tym bardziej, że istniejące wcześniej rysy zostały podczas malowania przed kilku laty zatarte i za-bezpieczone. Te, które istnieją obecnie, odsłaniają ślady dawnych pęknięć.
   Mając w planach na rok obecny wyrównanie posadzki kościoła do poziomu istniejących podestów grzewczych, raczej mało prawdopodobną wydaje się możliwość dokończenia malowania naszej świątyni również w tym roku. Tym niemniej do tego czasu musimy mieć absolutną pewność, że pękanie ścian dalej nie postępuje. W tym właśnie celu w miejscu pęknięć należało zamontować jakieś znaczniki. Kiedyś robiło się to naklejając na feralne miejsca szkło, które z czasem pękając oznajmiało, że ściany istotnie się rozchodzą. Tylko tyle. Dla inżynierów budowlanych istotną byłaby informacja o kierunku i tempie odchodzenia ścian. Dlatego w minionym tygodniu zamontowano zamiast szkiełek tzw. wskaźniki rozwarcia rys, które trzeba będzie systematycznie odczytywać, by zyskać pewność co do stabilności ścian. Bądźmy dobre myśli.
Poniedziałek
22 kwietnia 2019
Poniedziałek Wielkanocny
7:30 - Msza św.
Intencja: ++ Stanisław i Henryk Legat
9:30 - Msza św. - suma
Intencja: + Matka Władysława Deja (z okazji 1. rocznicy śmierci)
11:00 - Msza św. dla dzieci
Intencja: Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Adrianny i Heleny z okazji urodzin
12:15 - Msza św.
Intencja: ++ Edward Sawicki (16. r. śm.), Helena i Rajmund, Władysław, Teresa i Rajmund
18:00 - Msza św.
Intencja: ++ Rodzice: Zdzisław i Bronisława Marciniak (2. r. śm. Bronisławy)

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku