Licznik odwiedzin: 16540039
Głos Rady
Głos Rady
2010-02-07

Przed tygodniem została powołana w parafii Rada Ekonomiczna w składzie Igor Gielniak, Piotr Podleśny, Kazimierz Węsierski. W dniu 05.02.2010 po Mszy św. wieczornej miało miejsce pierwsze spotkanie Rady.
   Rada pragnie przekazać Parafianom swoje pierwsze spostrzeżenia i wnioski:

   Przed tygodniem została powołana w parafii Rada Ekonomiczna w składzie Igor Gielniak, Piotr Podleśny, Kazimierz Węsierski. W dniu 05.02.2010 po Mszy św. wieczornej miało miejsce pierwsze spotkanie Rady.

   Rada pragnie przekazać Parafianom swoje pierwsze spostrzeżenia i wnioski:

1. W okresie 3 miesięcy zostały poczynione duże inwestycje i remonty w kościele i w Domu Parafialnym (plebani). Celem tych działań jest stworzenie bazy materialnej dla rozwoju działalności duszpasterskiej w naszej parafii, np. dla Żywego Różańca, Oaz, Kościoła Domowego i wielu innych. W chwili obecnej dysponujemy  jako Rodzina Parafialna  m.in. ogrzewaną posadzką w nawie głównej kościoła, salką pod zakrystią, dwoma salkami w Domu Parafialnym. Zapraszamy Parafian do odwiedzenia i zobaczenia.
2. Wspomniane działania zostały przeprowadzone w rekordowym tempie co wymagało olbrzymiego zaangażowania i determinacji. W naszej ocenie wszy- stkie one były i są konieczne, a ich efekty widać gołym okiem - znaczny wzrost uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych.
3. Remonty i inwestycje zostały wykonane w sposób celowy, porządny i roztropny - będą nam służyć przez wiele lat. Jakość wykonanych prac nie budzi żadnych zastrzeżeń.
4. Obecne zadłużenie, które w znakomitej części powstało w wyniku ww. działań, wynosi ok. 75 000 zł. Kwota analizowana jednostkowo może wydawać się duża ale przecież nie obciąża ona jednej osoby czy rodziny lecz rozkłada się na nas - wszystkich parafian. Jeśli przyjmiemy liczebność naszej parafii (ponad 3000) to zadłużenie wynosi ok. 25 zł na jednego parafianina, a jeśli wziąć orientacyjną liczbę 800 uczestników Mszy Świętych niedzielnych, to zadłużenie wynosi niecałe 100 zł. Mając świadomość , że wszystkie te działania mają służyć nam, parafianom, uznajemy te wydatki nie tylko za uzasadnione ale również za takie, które będziemy w stanie spłacić w ciągu kilku miesięcy.
5. Warto nadmienić, że sporo rachunków zostało już uregulowanych - dziękujemy wszystkim darczyńcom.
6. Rada popiera pomysł Księdza Proboszcza aby ustanowić drugą niedzielę miesiąca, niedzielą zbiórki na cele inwestycyjne. Taka formuła pomoże Parafianom zdecydować ile chcą przeznaczać na inwestycje.
7. Stan naszego kościoła niestety zmusza do natychmiastowego planowania dalszych niezbędnych remontów i inwestycji, czyli takich które mają zapobiec powstaniu dużych strat. Chodzi przede wszystkim o remont dachu, którego ostatni remont miał wystarczyć na dwa lata a upłynęło już 8 lat, a także zbudowanie kanalizacji (w tym burzowej). Warto również rozważyć zainstalowanie zespolonych okien zewnętrznych za witrażami, ocieplenia dachu (przy okazji wymiany pokrycia) a także rozważyć zasadność i przewidywane koszty ocieplenie całego kościoła (w perspektywie kilku lat).
9. Życzymy Księdzu Proboszczowi dalszych sił i werwy do podjętych z takim zaangażowaniem działań. 
        w imieniu Rady Ekonomicznej Igor Gielniak
Wtorek
28 marca 2023
Wielki Post
7:30 - Msza św.
Intencja: + Zenon Grzybowski (greg. 28.)
18:00 - Msza św.
Intencja: ++ Marianna i Stanisław Olczak (49. r. śm. Stanisława)

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku