Licznik odwiedzin: 16539919
Spotkanie obu Rad
Spotkanie obu Rad
2011-03-20

W niedzielny wieczór, pierwszy dzień naszych parafialnych rekolekcji, odbyło się spotkanie Rady Ekonomicznej i Rady Duszpasterskiej z naszym rekolekcjonistą, ks. drem Adamem Wodarczykiem, Moderatorem Generalnym Ruchu Światło - Życie.

W założeniach nie miało to być spotkanie kurtuazyjne i takim też nie było. Ks. Wodarczyk z racji pełnionej funkcji, a bardziej jeszcze jako postulator procesu beatyfikacyjnego Sł. Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło - Życie, dysponuje ogromną wiedzą na temat soborowej wizji odnowionego Kościoła i praktycznej realizacji tamtych założeń w wydaniu właśnie ks. Blachnickiego, pioniera w zakresie tego typu działań w Kościele polskim.

   Nie sposób w kilku słowach oddać ani atmosfery spotkania, ani tym bardziej zaprezentowanych treści. Najważniejszym było zwrócenie uwagi na niemożliwy do realizacji trydencki model parafii, opierający się zasadniczo na jednej osobie - proboszczu. Wobec wielu zadań stojących przed współczesną wspólnotą wierzących oraz frontalnego ataku na Kościół, potrzeba jak nigdy skoordynowanych działań wszystkich parafian. Dlatego koniecznym jest tworzenie małych wspólnot. To ich przedstawiciele tworzyć mają krąg najbliższych współpracowników proboszcza, który swoją posługę pełni z mandatu biskupa. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z grupami modlitewnymi czy formacyjnymi, czy też konkretnego działania, zawsze konieczne są spotkania, na których musi być obecny element modlitwy i formacji. Każda z istniejących w parafii wspólnot musi też mieć świadomość diakonijności, to znaczy służebności wobec parafii. Na różne sposoby - biorąc pod uwagę otrzymane zdolności i rodzaj służby - członkowie wspomnianych wspólnot winni realizować również zadanie apostolskie, aby docierać do najodleglejszego kręgu parafian, wykazujących zobojętnienie, a niekiedy nawet wrogość do Kościoła.

Wtorek
28 marca 2023
Wielki Post
7:30 - Msza św.
Intencja: + Zenon Grzybowski (greg. 28.)
18:00 - Msza św.
Intencja: ++ Marianna i Stanisław Olczak (49. r. śm. Stanisława)

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku