Licznik odwiedzin: 16544929
Kaplica Bł. Jana Pawła II
Kaplica Bł. Jana Pawła II
2011-03-27

Na mocy decyzji połączonych Rad: Duszpasterskiej i Ekonomicznej, powołano Komitet Budowy Kaplicy Bł. Jana Pawła II.

Temat zresztą podnoszony był wielokrotnie. Ponieważ jednak szybkimi krokami zbliża się czas uroczystej beatyfikacji naszego Rodaka, jest to najlepsza okazja, by skonkretyzować działania. Z naciskiem podkreślać należy, że nie chodzi absolutnie o jakiś "pomnik" Papieża - Polaka. Ma to być figura błogosławionego, jak na przykład św. Franciszka, św. Teresy itp. Ma on być w naszej świątyni orędownikiem naszych spraw, a jednocześnie - przedstawiony z różańcem w dłoni, na klęczniku - ma mobilizować do pokornej, pełnej zaufania ku Bogu, postawy każdego z nas.
   W miniony wtorek ukonstytuował się Komitetu Budowy w skład którego weszło sześć osób - po jednej z każdej grupy duszpasterskiej (z wyłączeniem dzieci ze scholi oraz młodzieży oazowej). I tak przewodniczącą Komitetu została p. Danuta Zakrzewska (PZ Caritas), zastępcą wybrano p. Pawła Pawlika (KSM Semper Fidelis), funkcję sekretarza powierzono p. Bernadecie Rosickiej (Żywy Różaniec). Ponadto w skład Komitetu weszli: p. Halina Sobczak (Legion Maryi), p. Pelagia Ruda (Koło Misyjne) oraz p. Edmund Tusk (Straż Honorowa Najśw. Sakramentu). Ten zespół ma zająć się zbieraniem funduszy na powstające dzieło, którego wykonanie powierzono pracowni p. Antoniego Manulika. Całkowity koszt przedsięwzięcia ma wynieść ok. 30 tys. zł, przy czym nie chodzi tu jedynie o samą rzeźbę papieską. Będzie ona bowiem umieszczona na kamiennym postumencie o wysokości ok. 80 cm. Tło stanowić będzie kamienna płyta o wymiarach ok. 3 x 3 m z wyciętym pośrodku krzyżem oraz umieszczoną pod nim literą "M", co nawiązywać ma do herbu papieskiego. Przez owe wycięcia sączyć się będzie światło z umieszczonych z tyłu płyty lamp. Przód figury oświetlony będzie z filarów (przy ambonie i przy oł-tarzu Matki Bożej).  Sama kaplica usytuowana będzie - jak z powyższego wynika - pod pierwszym oknem przy ołtarzu Matki Bożej. Projekt Kaplicy można będzie oglądać na tablicy umieszczonej pod VII i VIII stacją Drogi Krzyżowej. Tam też umieszczane będą informacje na temat postępu prac i wyniku prowadzonej zbiórki. Zdecydowano się na wydrukowanie cegiełek o nominałach 100, 50, 20 i 10 zł. Cegiełka taka w wielkości pocztówki zawierać będzie również wspomniany projekt papieskiej kaplicy.

   Cegiełki będą rozprowadzane wyłącznie w kruchcie kościoła i to tyko przez członków Komitetu Budowy Kaplicy Bł. Jana Pawła II lub przez osoby przez nich wyznaczone. Komitet bierze na siebie całość starań związanych z gromadzeniem funduszy oraz rozliczenie z wykonawcą. Termin wykonania prac został określony na dzień 25 maja br., to znaczy na uroczystość bierzmowania w naszej świątyni.

Środa
29 marca 2023
Wielki Post
7:30 - Msza św.
Intencja: + Zenon Grzybowski (greg. 29.)
18:00 - Msza św.
Intencja: W intencjach nowennowych

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku