Licznik odwiedzin: 12741628
Barak Parafialny
Barak Parafialny
2011-05-15

Na terenie należącym do naszej parafii stoi drewniany barak, w którym zamieszkuje 7 osób. 

Budynek ten służył niegdyś jako salki parafialne, później jako sala gimnastyczna dla stojącej obok drewnianej szkoły, następnie zaś wygrodzono w nim mieszkania dla pracowników kościelnych. Obecni lokatorzy od dawna nie pełnią funkcji kościelnych bądź nie mieli z nimi nic wspólnego. Mieszkania jednak zajmują. Nie byłoby z tym większego problemu, gdyby nie fatalny stan techniczny owego baraku. Jego konstrukcja oparta jest na drewnianej kratownicy posadowionej na cegłach. Belki podstawy przegniły i nie trzymają już konstrukcji. Dach jest w wielu miejscach spróchniały, a od ulicy wyraźnie zapadnięty. Tylko jedno mieszkanie od wewnątrz jest wzmocnione podmurówką.
   Stan techniczny budynku budzi nieustający lęk o życie i zdrowie jego mieszkańców. Ten temat towarzyszył już kilku obradom Rady Ekonomicznej. Na jej wniosek poproszono o ekspertyzę budowlaną dwójkę inżynierów. Wnioski
z oględzin są jednoznaczne - barak nie nadaje się do remontu.
   W miniony czwartek, na wniosek jednej z mieszkanek budynku, przybyła komisja Nadzoru Budowlanego. Zostały przeprowadzone oględziny, zrobiono zdjęcia i sporządzono protokół. Tym samym sprawie nadano bieg urzędowy. Nie wiadomo jakie będą wnioski wspomnianej komisji, ale jej przedstawiciele dali do zrozumienia, że - zgodnie z prawem - troska o stan techniczny budynku i o los jego mieszkańców spoczywa na właścicielu, czyli parafii...
W dużej mierze los powyższej sprawy zależeć będzie od orzeczenia Nadzoru Budowlanego. O dalszych jej losach będziemy informowali.

Sobota
27 lutego 2021
Wielki Post
8:00 - Msza św.
Intencja: ++ Józef Rudy (6. r. śm.) i zmarli z rodziny
18:00 - Msza św.
Intencja: ++ Rodzice: Alicja i Ryszard Krzyżańscy oraz dziadkowie z obojga stron
Intencja: ++ Krystyna Henryk Gieryluk oraz rodzice z obojga stron

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku