Licznik odwiedzin: 10035066
Barak Parafialny
Barak Parafialny
2011-05-15

Na terenie należącym do naszej parafii stoi drewniany barak, w którym zamieszkuje 7 osób. 

Budynek ten służył niegdyś jako salki parafialne, później jako sala gimnastyczna dla stojącej obok drewnianej szkoły, następnie zaś wygrodzono w nim mieszkania dla pracowników kościelnych. Obecni lokatorzy od dawna nie pełnią funkcji kościelnych bądź nie mieli z nimi nic wspólnego. Mieszkania jednak zajmują. Nie byłoby z tym większego problemu, gdyby nie fatalny stan techniczny owego baraku. Jego konstrukcja oparta jest na drewnianej kratownicy posadowionej na cegłach. Belki podstawy przegniły i nie trzymają już konstrukcji. Dach jest w wielu miejscach spróchniały, a od ulicy wyraźnie zapadnięty. Tylko jedno mieszkanie od wewnątrz jest wzmocnione podmurówką.
   Stan techniczny budynku budzi nieustający lęk o życie i zdrowie jego mieszkańców. Ten temat towarzyszył już kilku obradom Rady Ekonomicznej. Na jej wniosek poproszono o ekspertyzę budowlaną dwójkę inżynierów. Wnioski
z oględzin są jednoznaczne - barak nie nadaje się do remontu.
   W miniony czwartek, na wniosek jednej z mieszkanek budynku, przybyła komisja Nadzoru Budowlanego. Zostały przeprowadzone oględziny, zrobiono zdjęcia i sporządzono protokół. Tym samym sprawie nadano bieg urzędowy. Nie wiadomo jakie będą wnioski wspomnianej komisji, ale jej przedstawiciele dali do zrozumienia, że - zgodnie z prawem - troska o stan techniczny budynku i o los jego mieszkańców spoczywa na właścicielu, czyli parafii...
W dużej mierze los powyższej sprawy zależeć będzie od orzeczenia Nadzoru Budowlanego. O dalszych jej losach będziemy informowali.

Czwartek
23 maja 2019
Okres zwykły
8:00 - Msza św.
Intencja: ++ Józef (20. r. śm.), Halina, Bronisław oraz Rodzice z obojga stron
18:00 - Msza św.
Intencja: + Krzysztof Bąkowski (greg. 23.)
Intencja: O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Andrzeja i Tadeusza Bigus i ich rodzin

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku