Licznik odwiedzin: 16500912
Trochę statystyki
Trochę statystyki
2011-10-23

Corocznie w kościołach całego kraju odbywa się liczenie wiernych. Tym razem było to ubiegła niedziela.

   W naszej parafii w pięciu niedzielnych Mszach św. wzięło udział ogółem 515 kobiet i 351 mężczyzn - w sumie 866 osób. Stanowi to 27 % ogółu. Jest to niby nieco lepiej niż w ub. roku (o ok. 2%), ale trudno stwierdzić na ile miała na to wpływ bardzo dobra pogoda tej niedzieli, na ile zaś jest to efektem wzrostu pobożności. Jakkolwiek by było, nie jest to jeszcze powód do wielkich radości, bo mówi wprost, że ponad 70% parafian nie było tego dnia w naszym kościele. Można by wysilać się na odliczanie od ogólnej liczby parafian obłożnie chorych, niemowlęta i dzieci niezobowiązane do uczestnictwa w Eucharystii, pracujących z konieczności w Dzień Pański, emigrantów zarobkowych i przebywających akurat poza parafią... Ile jednak osób można w tych kategoriach zmieścić? Gdyby nawet udało się odliczyć w ten sposób 20% to i tak zbyt wielu brakowało.
   No, cóż? Pozostaje nam prosić Boga o czerstwe zdrowie i długie życie dla tych, którzy potrafią docenić Boże towarzystwo zarówno w niedzielę jak i w dni powszednie oraz zachętą, przykładem i modlitwą mobilizować oziębłych. Nikt nie zna dnia nadejścia Pana, a wiemy, że lepiej by było, gdyby wracając zastał nas czuwających... Jeszcze wiele pracy przed nami. 
Wtorek
21 marca 2023
Wielki Post
7:30 - Msza św.
Intencja: ++ Alina Grochocka (3. r. śm.), Józef oraz mąż Dariusz i syn Jakub
18:00 - Msza św.
Intencja: + Zenon Grzybowski (greg. 21.)

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku