Licznik odwiedzin: 15317598
Słowo dnia
Boży Syn
2012-06-08

Ciekawie jest być blisko Boga - tam zawsze się coś dzieje. Choćby i w dzisiejszej Ewangelii: uczeni w Piśmie - słusznie skądinąd - interpretując teksty prorockie dotyczące Mesjasza, obwieszczali, że ma on być z potomstwa Dawida. Inaczej mówiąc - syn Dawida. Okazuje się jednak, że Pisma należy badać niezwykle starannie i to w promieniach światła Bożego. Ileż to razy czytaliśmy bądź śpiewaliśmy słowa, które Pan Jezus podniósł do rangi dowodu w swojej sprawie: „Rzekł Pan do Pana mego: siądź po mojej prawicy..." Któż jednak się zastanawiał na temat autorstwa tychże słów? Kto zwrócił uwagę, że mowa tu o dwóch Panach? Kogo miał autor na myśli?

Tylko ktoś, kto z pokorą pochyla się nad świętymi tekstami i błaga Boga o ich zrozumienie, jest w stanie odkryć ten rodzaj nowości, który jest w stanie dać mocne argumenty naszej wierze i ją ugruntować. Słowa Biblii są niejako wyciągniętą ku nam ręką Pana Boga, który -jako Ojciec - dzieciom swym pragnie przybliżyć to, co niezrozumiałe i cieszyć się z owych odkryć.

Wtorek
16 sierpnia 2022
Okres zwykły - wakacje
8:00 - Msza św.
Intencja: + Teresa Kaszuba (greg. 16.)
Intencja: ++ Bogdan Rutkowski i zmarli z rodzin Pilipiec i Kawenckich
18:00 - Msza św.
Intencja: W intencji żywych i zmarłych członków Żywego Różańca

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku