Licznik odwiedzin: 12949640
Słowo dnia
Boży Syn
2012-06-08

Ciekawie jest być blisko Boga - tam zawsze się coś dzieje. Choćby i w dzisiejszej Ewangelii: uczeni w Piśmie - słusznie skądinąd - interpretując teksty prorockie dotyczące Mesjasza, obwieszczali, że ma on być z potomstwa Dawida. Inaczej mówiąc - syn Dawida. Okazuje się jednak, że Pisma należy badać niezwykle starannie i to w promieniach światła Bożego. Ileż to razy czytaliśmy bądź śpiewaliśmy słowa, które Pan Jezus podniósł do rangi dowodu w swojej sprawie: „Rzekł Pan do Pana mego: siądź po mojej prawicy..." Któż jednak się zastanawiał na temat autorstwa tychże słów? Kto zwrócił uwagę, że mowa tu o dwóch Panach? Kogo miał autor na myśli?

Tylko ktoś, kto z pokorą pochyla się nad świętymi tekstami i błaga Boga o ich zrozumienie, jest w stanie odkryć ten rodzaj nowości, który jest w stanie dać mocne argumenty naszej wierze i ją ugruntować. Słowa Biblii są niejako wyciągniętą ku nam ręką Pana Boga, który -jako Ojciec - dzieciom swym pragnie przybliżyć to, co niezrozumiałe i cieszyć się z owych odkryć.

Wtorek
13 kwietnia 2021
Okres zwykły
8:00 - Msza św.
Intencja: O dary nieba dla śp. Józefa, Bożeny, Zygmunta, Michała, Haliny oraz rodziców z obojga stron
18:00 - Msza św.
Intencja: Podziękowanie NMP za otrzymane łaski i Jej opiekę oraz wynagrodzenie i zadośćuczynienie Niep. Sercu NMP za grzechy przeciwko życiu i rodzinie, przebłaganie za grzechy nasze i bliźnich oraz prośba o ochronę przed wszelkim złem i ideologią Gender.
Intencja: O powrót do Boga, uzdrowienie ciała i duszy oraz miłość dla syna i uzdrowienie rodziny

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku