Licznik odwiedzin: 15317359
Słowo dnia
Z całego serca
2012-06-17

Jakże wielu spośród nas korzysta z komputerów, jakże wielu bezbłędnie łączy się ze światem poprzez łącza internetowe, ale już bardzo niewielu jest w stanie opisać zasadę działania poszczególnych elementów tego urządzenia. W jaki sposób naciśnięcie przycisku na klawiaturze generuje impuls elektryczny? Jak zamienia się on na konkretną wartość cyfrową, użyteczną dla procesora? W jaki sposób tenże komunikuje się z dyskiem komputera? Dalej: jak to się dzieje, że skomplikowane operacje matematyczne już w postaci obrazów pojawiają się na monitorze?
   Tak, korzystamy a jakże mało wiemy o zasadzie działania. Coraz mniej zresztą dziwimy się nowościom lawinowo napływającym na rynek informatyki.
   Kto wie? Może Pan Jezus, gdyby nauczał w dzisiejszym świecie, posłużyłby się właśnie takim przykładem? Dla ludzi z Jego epoki podobnie niewytłumaczalnym było zjawisko rozwoju nasion, wzrostu roślin i owocowania. Wówczas też wszyscy korzystali z cudu natury, choć z pewnością nikt nie był w stanie wytłumaczyć skomplikowanych procesów zachodzących w ziarnie, powodujących owocowanie. A to przecież też swoisty program wpisany w ziarno, program wpisany w każdą żywą komórkę! Dlatego mógł Pan Jezus powiedzieć o rolniku: "Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak."
   Każdy z nas przez Boga jest w bardzo konkretny sposób zaprogramowany. Nie chodzi tu wyłącznie o funkcje fizjologiczne, ale również o wiele ważniejsze - te duchowe. Mamy bardzo konkretne przeznaczenie i wiele sposobów realizacji tychże przeznaczeń. Nasz "program duchowy", choć bardzo skomplikowany, to przecież realizowany i to na wiele ciekawych sposobów. Moglibyśmy powiedzieć - stosując współczesną terminologię - że jest to program interaktywny i to w dosłownym znaczeniu. Nie jesteśmy zniewoleni nadanym programem, ale raczej zainspirowani. Sami mamy tu ogromną rolę do odegrania - każda nasza decyzja skutkować może w wieczności. A zadanie jasno nakreślone: owocować.
   Kto świadom jest własnej roli w realizacji potężnej machiny Bożej Woli, ten chętnie włączy się w realizację planu Najwyższego i - z utęsknieniem myśląc o życiu wiecznym - starał się będzie jak najlepiej wykorzystać każdą chwilę sposobną do obfitego owocowania. Z pewnością należał do nich św. Paweł, który w Liście do Koryntian napisał: "chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana". Szybko jednak dodaje "Dlatego też staramy się Jemu podobać czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy."
   "Podobać się Jemu" oznacza: jak najlepiej współpracować z Programistą i wciąż być gotowym na tzw. aktualizację, aby plon jak największy przynosić dla pożytku własnego Jego chwały.

Wtorek
16 sierpnia 2022
Okres zwykły - wakacje
8:00 - Msza św.
Intencja: + Teresa Kaszuba (greg. 16.)
Intencja: ++ Bogdan Rutkowski i zmarli z rodzin Pilipiec i Kawenckich
18:00 - Msza św.
Intencja: W intencji żywych i zmarłych członków Żywego Różańca

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku