Licznik odwiedzin: 15317391
Słowo dnia
Słowo dnia
2012-06-20

Ze względów bezpieczeństwa pensję, zapłatę czy oszczędności raczej chowamy przed wzrokiem innych. Swoją drogą ludzie chętniej epatują swoją biedą niż bogactwem. (Może wynika to stąd, że biedy zawsze jest więcej niż bogactwa?...) Gdy jednak chodzi o tzw. najprzedniejsze dobre uczynki, to z nimi bywa już różnie. Pan Jezus przestrzega, aby nie obnosić się z nimi, choć niewątpliwie kryją one w sobie znaczącą wartość. Dlaczego nie mamy zabiegać o pochwały za dzieła miłosierdzia? Czemu nie dać innym przykładu do naśladowania choćby przez post czy gorliwą modlitwę? Przecież mają one wartość świadectwa? Dlaczego więc kryć się z tego rodzaju zachowaniami?

Człowiek jest istotą niezwykle skomplikowaną. Potrafi zdobyć się na wiele wyrzeczeń, złożyć wiele ofiar w imię szczytnych idei. Zdolny jest do wielu dzieł naprawdę heroicznych. Odczuwa jednakże potrzebę docenienia, dowartościowania - jak dziecko pragnie nagrody. Choćby to było dobre słowo... Jest to jednak dość niebezpieczny budulec: przecież wszystko, cokolwiek dobrego udaje się nam dokonać, jest tak naprawdę dziełem Boga - poczynając od stwórczego aktu, na skutek czego zaczęliśmy istnieć, poprzez utrzymywanie nas przy życiu, w zdrowiu, aż do subtelnej kwestii natchnień ku dobremu i pomocy w realizacji dobrych dzieł. Mogliśmy przecież urodzić się w jakikolwiek sposób upośledzeni... Cóż wówczas zdziałalibyśmy? Kto zwróciłby na nas uwagę? Jeżeli więc wszystko tak naprawdę jest dziełem Boga, to z czego mielibyśmy się chlubić? Czym chwalić? Przypisywanie zaś zasług samym sobie (nawet pod wpływem pochwał z zewnątrz) prędko prowadzi do pychy, a więc oddala od Boga. Cóż znaczą dziś opisane przed wiekami czy dziesięcioleciami witraże czy kościelne obrazy? Któż pamiętałby owych dawnych kolatorów? Miło im pewnie było spoglądać na elementy kościelnego wystroju, podpisane ich nazwiskiem, ale czy dziś nie obciążają one przypadkiem dusz rwących się ku niebu? Podobnie jak składana ofiara, podejmowany post czy modlitwa ofiarowana Bogu - niech pozostaną w ukryciu. Pozwoli to pozostać w objęciach pokory - najlepszej przewodniczki do królestwa niebieskiego.

Wtorek
16 sierpnia 2022
Okres zwykły - wakacje
8:00 - Msza św.
Intencja: + Teresa Kaszuba (greg. 16.)
Intencja: ++ Bogdan Rutkowski i zmarli z rodzin Pilipiec i Kawenckich
18:00 - Msza św.
Intencja: W intencji żywych i zmarłych członków Żywego Różańca

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku