Licznik odwiedzin: 12949362
Słowo dnia
Słowo dnia
2012-06-20

Ze względów bezpieczeństwa pensję, zapłatę czy oszczędności raczej chowamy przed wzrokiem innych. Swoją drogą ludzie chętniej epatują swoją biedą niż bogactwem. (Może wynika to stąd, że biedy zawsze jest więcej niż bogactwa?...) Gdy jednak chodzi o tzw. najprzedniejsze dobre uczynki, to z nimi bywa już różnie. Pan Jezus przestrzega, aby nie obnosić się z nimi, choć niewątpliwie kryją one w sobie znaczącą wartość. Dlaczego nie mamy zabiegać o pochwały za dzieła miłosierdzia? Czemu nie dać innym przykładu do naśladowania choćby przez post czy gorliwą modlitwę? Przecież mają one wartość świadectwa? Dlaczego więc kryć się z tego rodzaju zachowaniami?

Człowiek jest istotą niezwykle skomplikowaną. Potrafi zdobyć się na wiele wyrzeczeń, złożyć wiele ofiar w imię szczytnych idei. Zdolny jest do wielu dzieł naprawdę heroicznych. Odczuwa jednakże potrzebę docenienia, dowartościowania - jak dziecko pragnie nagrody. Choćby to było dobre słowo... Jest to jednak dość niebezpieczny budulec: przecież wszystko, cokolwiek dobrego udaje się nam dokonać, jest tak naprawdę dziełem Boga - poczynając od stwórczego aktu, na skutek czego zaczęliśmy istnieć, poprzez utrzymywanie nas przy życiu, w zdrowiu, aż do subtelnej kwestii natchnień ku dobremu i pomocy w realizacji dobrych dzieł. Mogliśmy przecież urodzić się w jakikolwiek sposób upośledzeni... Cóż wówczas zdziałalibyśmy? Kto zwróciłby na nas uwagę? Jeżeli więc wszystko tak naprawdę jest dziełem Boga, to z czego mielibyśmy się chlubić? Czym chwalić? Przypisywanie zaś zasług samym sobie (nawet pod wpływem pochwał z zewnątrz) prędko prowadzi do pychy, a więc oddala od Boga. Cóż znaczą dziś opisane przed wiekami czy dziesięcioleciami witraże czy kościelne obrazy? Któż pamiętałby owych dawnych kolatorów? Miło im pewnie było spoglądać na elementy kościelnego wystroju, podpisane ich nazwiskiem, ale czy dziś nie obciążają one przypadkiem dusz rwących się ku niebu? Podobnie jak składana ofiara, podejmowany post czy modlitwa ofiarowana Bogu - niech pozostaną w ukryciu. Pozwoli to pozostać w objęciach pokory - najlepszej przewodniczki do królestwa niebieskiego.

Wtorek
13 kwietnia 2021
Okres zwykły
8:00 - Msza św.
Intencja: O dary nieba dla śp. Józefa, Bożeny, Zygmunta, Michała, Haliny oraz rodziców z obojga stron
18:00 - Msza św.
Intencja: Podziękowanie NMP za otrzymane łaski i Jej opiekę oraz wynagrodzenie i zadośćuczynienie Niep. Sercu NMP za grzechy przeciwko życiu i rodzinie, przebłaganie za grzechy nasze i bliźnich oraz prośba o ochronę przed wszelkim złem i ideologią Gender.
Intencja: O powrót do Boga, uzdrowienie ciała i duszy oraz miłość dla syna i uzdrowienie rodziny

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku