Licznik odwiedzin: 12949692
Słowo dnia
Modlitwa nie przegadana
2012-06-21

Pokornie rację przyznać musimy natchnionemu autorowi, który pod niebiosa wychwala proroka Eliasza. Przez szereg dni wspominaliśmy jego sukcesy - jego mądrość, przenikliwość i moc cudotwórczą. Jego dokonania są wręcz nieprawdopodobne. A jednak... Możemy jedynie zastanawiać się: „Skąd on to miał?" Odpowiedź jednak narzuca się sama - był to przecież człowiek modlitwy. Nie tylko rozpoznawał wolę Najwyższego, ale doskonale ją wprowadzał w życie.

Wszystko to wynikało z doskonałego obcowania z Bogiem na modlitwie. Ta zaś nie była prostą listą zapotrzebowań, ale wytrwałym i pełnym miłości trwaniem przy boku Najukochańszego. Często używamy twierdzenia, że modlitwa jest rozmową z Bogiem. Czy jednak umiemy się modlić? Czy umiemy w ten sposób rozmawiać? Boga przecież tak trudno usłyszeć... Owszem, bo modlitwa to rodzaj sztuki. Młodemu adeptowi sztuk malarskich jakiś obraz albo będzie się podobał, albo nie. Będzie to zależało od upodobań do kolorów, rozległości perspektywy itp. Dopiero przy boku mistrza nauczy się zwracać uwagę na subtelność pociągnięć pędzla, grę świateł i cieni, eksponowanie pozornie nieistotnych szczegółów itd. Analogicznie z młodymi muzykami - potrafią się często upajać pięknem swego głosu, czy też brzmieniem używanego przez siebie instrumentu. Tu jednak znów profesjonalizm mistrza dopiero nauczy wychwytywać z całości utworu brzmienia fałszywe, subtelne czy wyjątkowe. Jednak wyczucie w tym względzie przychodzi z doświadczeniem. Trudno się tego po prostu nauczyć.

Analogicznie moglibyśmy mówić o Eliaszu, Elizeuszu czy innych prorokach. Spośród wielu słów, zdarzeń i snów nauczyli się wyłuskiwać to, co naprawdę istotne i co rzeczywiście pochodziło od Niego. Dopiero wtedy przekazywali Boże objawienie ludziom. Sztuki tej uczyli się jednak przez pokorne i wytrwałe przebywanie przed Panem. Nie było tam potoku słów, przed którym ostrzega Pan Jezus. To zaś dało okazję do przepływu mądrości w umysł i serce proroków. Jakże bardzo dziś wszystkim nam potrzeba owej mądrości! Chciejmy więc często trwać przed Bogiem w milczeniu.

Wtorek
13 kwietnia 2021
Okres zwykły
8:00 - Msza św.
Intencja: O dary nieba dla śp. Józefa, Bożeny, Zygmunta, Michała, Haliny oraz rodziców z obojga stron
18:00 - Msza św.
Intencja: Podziękowanie NMP za otrzymane łaski i Jej opiekę oraz wynagrodzenie i zadośćuczynienie Niep. Sercu NMP za grzechy przeciwko życiu i rodzinie, przebłaganie za grzechy nasze i bliźnich oraz prośba o ochronę przed wszelkim złem i ideologią Gender.
Intencja: O powrót do Boga, uzdrowienie ciała i duszy oraz miłość dla syna i uzdrowienie rodziny

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku