Licznik odwiedzin: 16864696
Słowo dnia
Życie jest święte
2010-03-25

Jeśli nawet ktoś miałby co do tego wątpliwości, to od dnia dzisiejszego, od uroczystości Zwiastowania Pańskiego powinny się one rozpłynąć w pewności wiary. Oto bowiem sam Bóg chciał stać się człowiekiem dla naszego zbawienia, jak mówi jeden z artykułów naszej wiary. Chciał odziać się w kruchą powłokę cielesności, by wskazać, że w takiej postaci również można dokonać wiele dobra. Najpierw jednak trzeba żyć. Tylko Bóg ma życie w sobie i nikomu go nie zawdzięcza, a w związku z tym wszystko, co nosi w sobie jakikolwiek ślad życia, zawdzięcza go właśnie Bogu. Możemy więc powiedzieć, że życie pochodzi od Boga. Upewnił nas o tym sam Pan Jezus mówiąc o sobie, że jest „drogą, prawdą i życiem”. Jeśli więc życie pochodzi od Boga, jest Jego darem, to i ono – podobnie jak Bóg –  jest święte.

Dlaczego o tym mowa właśnie dziś? Bo dziś obchodzimy Dzień Świętości Życia. Ludzie minionych pokoleń nie mieli co do tego wątpliwości. Wiedzieli, że życie pochodzące od Boga musi zostać przyjęte jako wyraz Jego miłości i łaski. Tak też potraktowała Bożą propozycję Matka Najświętsza. Rozumiejąc w tym wypadku lepiej niż ktokolwiek inny, że TO życie jest Najświętsze. Miała dość powodów, aby nie wyrażać zgody na niebiańską propozycję – przynajmniej jeszcze nie teraz. Wiedziała, że może to przypłacić życiem, ale ufała.

Co do siły wiary nie możemy się równać z naszymi przodkami. Oni w największym nieszczęściu i największej biedzie niezachwianą ufność pokładali w Bogu. Dziś na podstawie argumentu o niemożności zapewnienia godnych warunków po prostu zabija się nienarodzone dziecko. W ślad za tym idą już postulaty dotyczące możliwości przerywania tego życia nawet w fazie bardzo dojrzałej – każdy ma prawo decydować o swoim życiu. Otóż nie ma prawa! Życie jest święte, jest własnością Boga i tylko On ma prawo decydować nie tylko o jego początku, ale i końcu. Jeśli ktoś uważa, że życie jest jedynie owocem specyficznego współdziałania osób dwojga płci, to niech porozmawia z bezdzietnymi małżonkami…

Podkreślajmy wszędzie wartość świętości życia i módlmy się o zrozumienie tej prawdy przez wszystkich – nie tylko wierzących w Boga.

Czwartek
01 czerwca 2023
Okres zwykły
7:30 - Msza św.
Intencja: W intencji ks. Józefa, ks. Zenona, ks. Łukasza, ks. Krzysztofa, ks. Piotra i ks. Wojciecha
18:00 - Msza św.
Intencja: W intencji osób konsekrowanych oraz o dobre, liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne - również z naszej parafii

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku