Licznik odwiedzin: 12949422
Słowo dnia
Bogu ufać
2015-06-30

   Przepiękne jest dzisiejsze czytanie, dotyczące zburzenia Sodomy i Gomory. Bynajmniej nie ze względu na efekt końcowy Bożego działania, ale dlatego, że uczy w przekonujący sposób posłuszeństwa Bożej woli. 
   Znajdujemy tu mianowicie opis dwóch różnych środowisk: ludzie nie tyle ze wsi, bo to nomadowie, ile raczej ludzie natury oraz ludzie z miasta. Zupełne przeciwieństwo! Jedni świadomi swojej zależności od Boga w każdym przejawie swego życia (pogoda, zarazy, kataklizmy, dzikie zwierzęta i inne) oraz pewni siebie mieszkańcy miast, zabezpieczeni murami od zewnątrz, wewnętrznie zaopatrzeni w prowiant i zapasy wody przekonani byli o swej niezależności wobec Stwórcy, pozwalający sobie na ignorowanie najoczywistszych norm moralnych. Ostrzerzenia na nic się zdały. Tu można było mówić o prawdziwej zatwardziałości, a nawet o hardości. 
   Warto zauważyć jeszcze jedno: jakże łatwo zainfekować się takim stylem życia! Za przykład może posłużyć Lot ze swą rodziną. Co prawda w oczach Bożych byli oni nadal wystarczająco doskonali, aby ich wyrwać spośród na śmierć przeznaczonych, ale już wykazywali pewne cechy przywiązania do "miastowego" stylu życia: ociągali się znacznie z wyjściem z miasta tak, iż aniołowie musieli ich wyciągać stamtąd, za wszelką cenę nie chcieli wrócić do "natury" dlatego prosili o możliwość udania się do innego miasta, choćby małego, ale miasta. I wreszcie zwrócenie się ku przeszłości (z tragicznym finałem nieposłuszeństwa żony Lota) świadczy jednak o przywiązaniu do tak niedawno nabytego stylu życia. 
   Wynika stąd, że cywilizacja łączy ludzi między sobą, ale z powodu zdobywanych osiągnięć, rozbudza pychę, a przez to oddala od Boga. Trzeba dużo modlitwy, aby korzystając z tego, co stanowi dobrodziejstwo cywilizacyjne, nie odłączyć się od Tego, który dzięki któremu stało się to możliwe.

Wtorek
13 kwietnia 2021
Okres zwykły
8:00 - Msza św.
Intencja: O dary nieba dla śp. Józefa, Bożeny, Zygmunta, Michała, Haliny oraz rodziców z obojga stron
18:00 - Msza św.
Intencja: Podziękowanie NMP za otrzymane łaski i Jej opiekę oraz wynagrodzenie i zadośćuczynienie Niep. Sercu NMP za grzechy przeciwko życiu i rodzinie, przebłaganie za grzechy nasze i bliźnich oraz prośba o ochronę przed wszelkim złem i ideologią Gender.
Intencja: O powrót do Boga, uzdrowienie ciała i duszy oraz miłość dla syna i uzdrowienie rodziny

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku