Licznik odwiedzin: 12949573
Słowo dnia
Męka Pańska
2018-03-25

   ...cierpienie Chrystusa, bolesne Misterium i wiele innych określeńprzychodzi nam do głowy gdy obchodzimy Niedzielę Męki Pańskiej. Jakoś zbyt łatwo przechodzą nam przez gardło te słowa. Po prostu przyzwyczailiśmy się do  ewangelicznych opisów okrucieństwa i niemal cytujemy je z pamięci. Pamiętamy jak poruszył nas obraz Pasji stworzonej przez Mela Gibsona. Film ten jednak powstał w oparciu o teksty biblijne, które poruszyły samego reżysera - obraz był efektem tegoż poruszenia.

   Wniosek stąd taki, że aby zrozumieć czym rzeczywiście była męka naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby rozbudzić w sobie refleksje prowadzące do nawrócenia trzeba kontemplować Pismo św., rozważać jego poszczególne fragmenty, analizować je, łączyć ze sobą. Wtedy dopiero jawi się szansa zrozumienie nie tylko ewangelicznego obrazu Męki, ale i jej znaczenia dla nas dziś.Wtedy dopiero zrozumieć będziemy w stanie co znaczy, że Chrystus nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, że ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi oraz, że stał się posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. W tej perspektywie jasnym się staje, co oznacza naśladować Chrystusa...  

Wtorek
13 kwietnia 2021
Okres zwykły
8:00 - Msza św.
Intencja: O dary nieba dla śp. Józefa, Bożeny, Zygmunta, Michała, Haliny oraz rodziców z obojga stron
18:00 - Msza św.
Intencja: Podziękowanie NMP za otrzymane łaski i Jej opiekę oraz wynagrodzenie i zadośćuczynienie Niep. Sercu NMP za grzechy przeciwko życiu i rodzinie, przebłaganie za grzechy nasze i bliźnich oraz prośba o ochronę przed wszelkim złem i ideologią Gender.
Intencja: O powrót do Boga, uzdrowienie ciała i duszy oraz miłość dla syna i uzdrowienie rodziny

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku