Licznik odwiedzin: 15599597
Słowo dnia
Prawdziwa pokora
2018-04-29

   A cóż może mieć wspólnego z pokorą dzisiejsza Ewangelia o krzewie winnym? Z pozoru niewiele. Gdy jednak wysłuchamy jej uważnie, okaże się, że - podobnie jak wiele wskazań Chrystusowych - jest ona „niedzisiejsza\" i nie na te czasy! Dlaczego? Przecież dziś wypada propagować wolność posuniętą aż do swawoli; dziś chwalić się trzeba każdym dobrym czynem jak swoim; dzisiejszy człowiek tak wiele sobie zawdzięcza! Jakiegoż to bowiem dokonał on na świecie postępu!

   A Pan Bóg? Cóż... kto chce niech wierzy.

   Tymczasem Pan Jezus bardzo wyraźnie mówi o tym w dzisiejszej Ewangelii, że dopiero wtedy nasze czyny mogą być dobre i zasługujące, gdy będziemy wszczepieni w samo Dobro, w samą Miłość, którą jest On. To przecież z Boga, jako źródła wszelkiej dobroci może czerpać człowiek - Jego stworzenie i do-piero dzięki temu może być dobrym.

   Pan Jezus, który sam stanowi dla każdego z nas wzór pokory i poddania się Ojcu Niebieskiemu, pragnie nas nauczyć tego, że bez Boga nic nie możemy uczynić. A już z pewnością nic dobrego.

   Dlatego, nie bacząc na trendy współczesności, wróćmy do nauczania naszego Pana, które stało się podstawą rozwoju moralnego wielu społeczeństw. A wszystko zaczęło się od pokory... 

Poniedziałek
03 października 2022
Miesiąc różańcowy
7:30 - Naboż. różańcowe
8:00 - Msza św.
Intencja: Za dusze w czyśćcu cierpiące
17:00 - Naboż. różańcowe dla dzieci
18:00 - Msza św. + różaniec
Intencja: + Rafał Wolff (greg. 3.)
Intencja: + Barbara Jamróz (miesiąc po pogrzebie)

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku