Licznik odwiedzin: 11290677
Słowo dnia
Miłosierdzie Boga
2020-03-06

   To nie tylko logika Nowego Testamentu, nie tylko nauczanie Pana Jezusa, nie tylko przypowieść o synu marnotrawnym, wydarzenie z niewiastą pochwyconą na cudzołóstwie czy wreszcie zbawienne słowa z krzyża do skruszonego łotra. Pan Bóg z natury bowiem jest miłosierny. Jeśli nawet Stary Testament podkreśla przede wszytstkim sprawiedliwość Bożą, to dlatego, że ludzie bardziej na nią zwracali uwagę, a przez to podkreślali znaczenie kary Bożej jako środka dyscyplinującego i motywującego. Tymczasem choćby prorok Ezechiel z dzisiejszego czytania przypomina prawdę o wielkim miłosierdziu Bożym. I wcale nie jest to nadzwyczajne odkrycie. Już przecież rozliczenie pierwszych rodziców po grzechu pierworodnym kończy się obietnicą odkupienia (przez cierpienie) potomstwa niewiasty. Misja proroka Jonasza w Niniwie - to kolejny przykład miłosierdzia Bożego dla ludzi.

   Dzisiejsze czytanie jednak stanowi urealnienie tego Bożego przymiotu. Z jednej strony bowiem podtrzymuje to, co do tej pory o miłości i miłosierdziu Boga objawiono, czyli że otwiera się szeroko na skruszonych grzeszników, z drugiej zaś przypomina, że pozostaje ono zamknięte na świadomych odstępców - nawet gdyby przeszłość ich była chwalebna. Miłosierdzie Boże nie jest bowiem wynikiem naiwności, ale najczystszej miłości.

Wtorek
31 marca 2020
Wielki Post
8:00 - Msza św.
Intencja: O uzdrowienie i Boże błogosławieństwo w rodzinie oraz o potomstwo dla córki
18:00 - Msza św.
Intencja: Z podziękowaniem za otrzymane łaski, powrót do zdrowia i szczęśliwie przeżyte 88 lat życia, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Anny i całej rodziny
Intencja: O oddalenie od nas pandemii, o zdrowie dla chorych, siły dla służb medycznych i światło Ducha Świętego dla rządzących

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku