Licznik odwiedzin: 11290845
Słowo dnia
Modlitwa Azariasza
2020-03-17

   Dla lepszego zrozumienia słów, przytoczonych w dzisiejszym czytaniu, warto przypomnieć sobie, że Azariasz to hebrajskie imię jednego z czterech młodzieńców, uprowadzonych w niewolę przez Nabuchodonozora, któremu zmieniono imię na Abed Nego. Wszyscy owi młodzieńcy odznaczali się wielką inteligencją, Bożą bojaźnią i wiernością Prawu do tego stopnia, że poprosili nadzorcę służby dworskiej o jarske potrawy, by nie musieli się kalać nieczystymi tymi ze stołu króla babilońskiego. Te ich cechy oraz niezłomność postawy zostały dostrzeżone i obudziły najpierw zdziwienie, potem zazdrość, a w końcu chęć pozbawienia ich życia. Okazję do tego dał królewski dekret o konieczności oddawania czci złotemu posągowi. Ponieważ zaś oni, jako wierni wyznawcy Boga Jahwe, nie mieli zamiaru podporządkować się dekretowi królewskiemu, zostali wrzuceni do rozpalonego pieca.

   To właśnie stamtąd płynie pełna boleści pieśń Azariasza. Boleść ta nie ma jednak nic wspólnego z narzekaniem na swój los. Azariasz przeprasza w niej za grzechy swego narodu (używając pierwszej osoby liczby mnogiej). Rozumie, że to one sprowadziły tak straszliwy czas na naród wybrany, który nie może nawet ofiary przebłagalnej złożyć za swoje grzechy. Nie traci jednak nadziei - i to jest kluczowe! Odwołując się do wierności przodków i do Bożych obietnic, prosi z ufnością o ocalenie i w pokorze już się go spodziewa.
   To może być recepta na naszą dzisiejszą, trudną sytuację. Naśladowanie Azariasza jest jak najbardziej wskazane: pokorne przyznanie się do winy, żal serdeczny i pełna ufności modlitwa o ocalenie.

Wtorek
31 marca 2020
Wielki Post
8:00 - Msza św.
Intencja: O uzdrowienie i Boże błogosławieństwo w rodzinie oraz o potomstwo dla córki
18:00 - Msza św.
Intencja: Z podziękowaniem za otrzymane łaski, powrót do zdrowia i szczęśliwie przeżyte 88 lat życia, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Anny i całej rodziny
Intencja: O oddalenie od nas pandemii, o zdrowie dla chorych, siły dla służb medycznych i światło Ducha Świętego dla rządzących

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku