Licznik odwiedzin: 11290695
Słowo dnia
Bóg Pocieszyciel
2020-03-23

   Gdy uczniowie prosili Pana, by nauczył ich modlić się, Ten otworzył swe usta i wypowiedział słowa modlitwy, które na zawsze pozostaną wzorem rozmowy z Bogiem. Ojcze nasz - to modlitwa, którą zna każdy chrześcijanin. Ma ona wielką moc i ogromną wartość. Egzorcyści mówią, że na słowa tej modlitwy pierzchają złe duchy. Nic więc dziwnego, że i dziś Ojciec Święty prosi o tę modlitwę na oddalenie pandemii, paraliżującej życie całego świata.

   Czy Pan Bóg wysłucha? Z pewnością. On zawsze wysłuchuje, choć za każdym razem inaczej - na sposób sobie wiadomy i najkorzystniejszy dla nas. Prorok Izajasz, który przez 40 lat wypełniał swe posłannictwo, usiłując odwieść swych rodaków od grzesznego życia i oddalić zapowiadane kary, należne za ich grzechy, dziś pociesza - bo już wszystko się stało.  Naród za swe grzechy odpokutował i powrócił z niewoli. Teraz zaś Ojciec wylewa na nich pociechy: dla nich stwarza nowe niebiosa i ziemię nową, obiecuje długowieczność swym dzieciom, trwałość posiadanych dóbr i bezpieczne korzystanie z owoców swej pracy.

   Czyż to nie najwspanialszy Ojciec?

Wtorek
31 marca 2020
Wielki Post
8:00 - Msza św.
Intencja: O uzdrowienie i Boże błogosławieństwo w rodzinie oraz o potomstwo dla córki
18:00 - Msza św.
Intencja: Z podziękowaniem za otrzymane łaski, powrót do zdrowia i szczęśliwie przeżyte 88 lat życia, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Anny i całej rodziny
Intencja: O oddalenie od nas pandemii, o zdrowie dla chorych, siły dla służb medycznych i światło Ducha Świętego dla rządzących

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku