Licznik odwiedzin: 12221530
Słowo dnia
Skarb Ewangelii
2020-09-17

   Zbyt dobrze znamy Ewangelię i jej głównego Bohatera, aby miała nas zaskoczyć sytuacja opisana dziś przez św. Łukasza: Pan Jezus jest miłosierny i na każdym kroku to podkreśla - również w objawieniach dokonujących się współcześnie. Jeśli ktoś, uświadomiwszy sobie własną niegodziwość, serdecznie żałuje, to nie ma takiego grzechu, którego by Bóg mu nie darował. Pan Jezus mówi nawet więcej: Komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Nie znaczy to (broń Boże!) abyśmy rozpoczęli wyścig o wielkość koniecznych do odpuszczenia niegodziwości..., ale prawdą jest, że ludzie szczerze nawróceni gotowi są do wielkich poświęceń na rzecz Tego, którego jako swój Przedmiot miłości obrali.

   Dowodem na to jest św. Paweł, który przypomina dziś: Jestem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Owszem, ale za to po nawróceniu mógł powiedzieć, może trochę nieskromnie: pracowałem więcej od nich wszystkich, dlatego zaraz się reflektuje: nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną.

   Apostoł Narodów zwraca też uwagę na źródło siły każdego wierzącego - jest nim Ewangelia, o której mówi, że stanie się ona narzędziem zbawienia pod warunkiem, że zachowacie ją tak, jak wam głosiłem. To zaś oznacza, że Ewangelii nie wolno liberalizować, ale też nie wolno zaostrzać jej przepisów, by Pan Jezus nie musiał znów mówić o ciężarach nakładanych, których prawodawcy palcem ruszyć nie chcą...

Wtorek
20 października 2020
Miesiąc różańcowy
7:30 - Naboż. różańcowe
8:00 - Msza św.
Intencja: + Waldemar Szmydkowski (miesiąc po pogrzebie)
17:00 - Naboż. różańcowe dla dzieci
18:00 - Msza św. + różaniec
Intencja: ++ Jan Burchardt (6. r. śm.), Anna i Rodzice z obojga stron
Intencja: + Urszula Bacewicz - Zachorowska (miesiąc po śmierci)

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku