Licznik odwiedzin: 12221470
Słowo dnia
Ku wiecznemu szczęściu
2020-09-21

   On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami. A wszystko po to, abyśmy wszyscy razem doszli do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. Tak ukazuje św. Paweł cel różnorodności powołania, jakim Bóg wzywa każdego człowieka. Niezrozumiałą może być dla nas, a nawet przerażającą końcówka ostatniego zdania z dzisiejszego pierwszego czytania. Cóż bowiem oznacza dorastanie do miary wielkości według Pełni Chrystusa? Czyżby sam Chrystus, w pełni swojej doskonałości wyznaczał nam pułap dojrzałości, którą mamy osiągnąć? Należy się obawiać, że o to właśnie chodzi. I nieważne, że z założenia jest to niemożliwe do osiągnięcia. Chociaż - jak miał się wyrazić św. Ireneusz z Lyonu - Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem.

   Kiedy przyglądamy się mierze doskonałości, jaką osiągnęli przeróżni święci, zadziwia nas przemiana, jaka dokonała się w słabych, obciążonych słabościami ludziach. Już tu opuszczamy ręce nie dowierzając, że moglibyśmy choć w części im dorównać, a cóż dopiero samemu Bogu. Chrystus jedna nie jest zazdrosny o swoją pozycję: Ojca swojego i nam Ojcem pozwala nazywać, sam brata się nawet z celnikami i grzesznikami, byle tylko zrozumieli co tak naprawdę jest w życiu najważniejsze, a dzięki temu, by mogli wraz z Nim cieszyć się wiecznym szczęściem w niebie.

Wtorek
20 października 2020
Miesiąc różańcowy
7:30 - Naboż. różańcowe
8:00 - Msza św.
Intencja: + Waldemar Szmydkowski (miesiąc po pogrzebie)
17:00 - Naboż. różańcowe dla dzieci
18:00 - Msza św. + różaniec
Intencja: ++ Jan Burchardt (6. r. śm.), Anna i Rodzice z obojga stron
Intencja: + Urszula Bacewicz - Zachorowska (miesiąc po śmierci)

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku