Licznik odwiedzin: 12221300
Słowo dnia
Oddać świat Bogu
2020-10-15

   Stworzony z miłości człowiek nie zdał egzaminu - już na samym początku jego lekkomyślność w zderzeniu z przebiegłością szatana sprowadziła na niego grzech pierworodny. Od tamtego czasu Stwórca postanowił zrobić wszystko, by odzyskać przedmiot swego umiłowania. Plan odkupienia złożony został w ręce Bożego Syna, ale i każdy z nas ma w nim swój udział. Przez Chrystusa, naszego Odkupiciela, zlał na nas mądrość i zrozumienie, potrzebne do włączenia się w ów genialny Boży plan.

   Zły jednak nie przestaje zwodzić człowieka. Nie tylko prorocy, objaśniający Bożą wolę i nawołujący do podporządkowania się jej, byli wielokrotnie prześladowani czy wręcz mordowani za przyczyną złego. Fatalnych błędów nie ustrzegli się nawet duchowi przywódcy narodu wybranego, którzy w spotkaniu z Chrystusem zachowują się jak dziennikarze opozycji: nastają na Chrystusa i wypytują Go o wiele rzeczy, byle tylko pochwycić Go na jakimś słowie.

   Zbyt krótkie jest to życie, by na nim jednym eksperymentować. Poddanie się Panu Bogu i posłuszeństwo Jego woli przy umniejszeniu własnych ambicji, są sposobem wsparcia Pana Jezusa w wysiłku oddania świata Bogu.

Wtorek
20 października 2020
Miesiąc różańcowy
7:30 - Naboż. różańcowe
8:00 - Msza św.
Intencja: + Waldemar Szmydkowski (miesiąc po pogrzebie)
17:00 - Naboż. różańcowe dla dzieci
18:00 - Msza św. + różaniec
Intencja: ++ Jan Burchardt (6. r. śm.), Anna i Rodzice z obojga stron
Intencja: + Urszula Bacewicz - Zachorowska (miesiąc po śmierci)

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku