Licznik odwiedzin: 23050289
Słowo dnia
Łzy Boga
2020-11-19

   Dzisiejszy fragment Ewangelii według św. Łukasza pochodzi z rozdziału dziewiętnastego, a to oznacza, że zbliża się finał - Chrystusowe odejście z tego świata. To jednak zdaje się nie stanowić dla Niego problemu. A przecież zapłakał... nad Jerozolimą - świętym miastem, na którym za blisko trzydzieści lat wypełni się wypowiedziane w tej Ewangelii proroctwo: oblężenie i zburzenie. Dlaczego? - Bo nie rozpoznało czasu swego nawiedzenia. Nie poznało tego, co służy pokojowi. Jakie to ważne: rozpoznać czas swego nawiedzenia! Skutki - jak się okazuje mogą być fatalne. Dlatego łzy. Dlatego sam Bóg zapłakał.

   Dlaczego nie rozpoznali? Dlaczego i my nie rozpoznajemy? Odpowiedź: bo zostało to zakryte przed twoimi oczami. Przecież niemożliwym jest, aby kochający Bóg zakrył oczy swojego ludu tylko po to, aby mieć za co go ukarać. Nie. Tym bardziej, że funkcjonował już plan jego odkupienia. Rozproszenie uwagi, odciągnięcie od tego, co najważniejsze, czyli właśnie zakrycie oczu jest dziełem szatana. To on, posługując się pokusami, aż nadto skutecznie odwraca naszą uwagę od spraw najistotniejszych, a wtedy płacze Bóg.

Wtorek
16 kwietnia 2024
Okres zwykły
7:30 - Msza św.
Intencja: ++ Marek Bebłociński (20. r. śm.) i rodzice z obojga stron
18:00 - Msza św.
Intencja: Za żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku