Licznik odwiedzin: 23051706
Słowo dnia
Krzyżowanie planów
2020-12-20

   Pokrzyżowanie planów to nie to samo, co ich przekreślenie. W określeniu tym zawiera się bowiem odniesienie do krzyża.

   Dzisiejszą liturgię Słowa moglibyśmy traktować właśnie w kategoriach pokrzyżowania planów, czyli naznaczenia krzyżem, czyli korzystną zamianą... A Cóż w tym korzystnego? - zapyta ktoś. Czy korzystnym dla Chrystusa było cierpienie, przed którym się wzbraniał? Nie - w chwili jego trwania, ale już u jego kresu... gdy z krzyża padły słowa wykonało się...   

    Dawid, król izraelski, do dziś niemal z nabożeństwem wspominany, był całym sercem oddany Bogu. Właśnie dla Niego chciał zbudować wspaniałą świątynię, dla Pana. Nawet prorok Natan natychmiast pochwalił tę myśl. Natychmiast oznacza: bez zastanowienia. Wola Boża była inna: Nie ty zbudujesz mi dom na mieszkanie. Jednym słowem: Pan pokrzyżował mu plany. Nie oznacza to, że je przekreślił, ale pokrzyżował. Krzyż położony przez Boga na ludzkich zamierzeniach zawsze przynosi większe korzyści. Czymże bowiem była budowa domu Bożego w porównaniu z obietnicą domu, który trwać będzie na wieki, z przemożnym potomkiem Dawida. Tego nie mógł się biedny Dawid spodziewać. Nawet o tym nie marzył.

   A czyż Maryja nie miała swoich planów? Czy nie marzyła o licznym potomstwie i mężu, którego kochać będzie całym sercem? Było już tak blisko... Ale Pan pokrzyżował jej plany... Mogła się zbuntować, ale czy byłaby szczęśliwszą? Krzyż położony na Jej planach wyniósł Ją ostatecznie na tron Królowej nieba i ziemi... 

   Nie warto spierać się z Bogiem. Niechże krzyżuje nasze plany! 

Wtorek
16 kwietnia 2024
Okres zwykły
7:30 - Msza św.
Intencja: ++ Marek Bebłociński (20. r. śm.) i rodzice z obojga stron
18:00 - Msza św.
Intencja: Za żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku