Licznik odwiedzin: 12605353
Słowo dnia
Plany, ludzkie plany...
2021-01-01

   Pierwszy dzień kolejnego roku w życiu naszym liturgia Słowa otwiera nam szczególnym rodzajem błogosławieństwa i to nie byle jakiego, bo przekazanego przez Boga Mojżeszowi. Z nim związana jest też obietnica: Tak będą wzywać imienia Mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił.

   Można by zapytać: Skoro tak wielka obietnica spadła na naród wybrany, to dlaczego spotkało ich tak wiele nieszczęść w historii? Czyżby Bóg zawiesił siłę swego błogosławieństwa? A może oni przestali o nie prosić?

   Przypomnijmy sobie historię Hofniego i Pinchasa, synów Helego. Nie byli oni chlubą swego ojca - świątobliwego męża i kapłana izraelskiego - Helego. Przysparzali mu wielu kłopotów i wiele wstydu. Gdy doszło do kolejnej wojny, na którą tłumnie zbiegli się obrońcy niepodległości, wiary i honoru, owi dwaj synowie Helego dali się namówić, by wykorzystać potencjał, jakim dysponują i wyruszyć na bitwę z największą świętością narodu wybranego - Arką Przymierza. Wszak ona związana jest z obecnością Boga samego! On przecież zwycięży... Pamiętamy, jak sromotną klęskę poniósł Izrael i że Hofni i Pinchas polegli wówczas, a sama Arka dostała się do niewoli... Nieprawdopodobne! A jednak. Pan Bóg bowiem nie chce działać jak automat i nie lubi, gdy się Go zmusza do czegokolwiek. W pierwszym dniu nowego roku rozmaite możemy snuć plany i wydawałoby się, że wystarczy zastosować magiczne błogosławieństwo, a Pan Bóg będzie musiał dotrzymać słowa...

   Nic z tego. Między innymi właśnie po to Kościół przedstawia nam w pierwszym dniu roku Maryję, abyśmy - podobnie jak Ona - niczego wielkiego nie planowali, a raczej pokornie wsłuchiwali się w Jego słowa, rozważając je w swoim sercu. To właśnie z takich rozważań przed Bogiem rodzi się wielkość człowieka. Wówczas bowiem jest szansa na usłyszenie Jego głosu, rozpoznanie Jego woli i wypełnienie tylko tego, czego On oczekuje. W tym tkwiła wielkość Maryi, w tym zawarty był geniusz młodego Samuela, mówiącego do Boga: mów Panie, bo sługa Twój słucha. To jego umiłował Heli bardziej od swoich synów - i miał rację, bo wszyscy słuchający Boga stają się po prostu święci. 

Środa
27 stycznia 2021
Okres zwykły
8:00 - Msza św.
Intencja: + Stanisław Zagórowski (greg. 27.)
18:00 - Msza św.
Intencja: W intencjach nowennowych
Intencja: + Ewa Pietraszun (miesiąc po śmierci)

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku