Licznik odwiedzin: 12757147
Słowo dnia
Siódmego dnia odpoczął...
2021-02-09

   Biblijny opis stworzenia świata ma wymowę głęboko symboliczną. Nie tylko dlatego, że powstanie tego, co nazywamy światem nie dokonało się w przeciągu sześciu dni, ale trwało miliardy lat. Ważniejszym dla nas jest symboliczne opisanie człowieka jako bytu stworzonego na obraz i podobieństwo Boże. W katechetycznym przekazie podkreśla się przede wszystkim to, że nie chodzi tu o podobieństwo fizyczne. (Choćby dlatego, że Bóg jest Duchem, w związku z czym nie posiada ograniczeń wynikających z materii.) Tłumaczy się tam, że owo podobieństwo polega najpierw na tym, że na wzór Boga, który jest Duchem, człowiek obdarowany został duszą nieśmiertelną. Dalej: Pan Bóg jest Mądrością samą, a człowiekowi dał rozum; sam, będąc nieograniczony w swoich działaniach, człowiekowi dał wolność woli.

   Owych podobieństw znalazło by się więcej, ale dziś zatrzymajmy się na innym - na odpoczynku dnia siódmego. Pan Bóg tego nie potrzebował. Nie posiadał wszak ograniczeń wynikających z posiadania materii. Jeśli jednak sam Bóg uznał za stosowne odpocząć dnia siódmego, to może oznaczać tylko jedno: niech stworzenie do Mnie podobne również zastosuje się do tego. Skoro są podobni...

   Dzień ten bowiem rozumieć trzeba nie tylko jako dzień fizycznego odpoczynku, ale też okazję do powrotu ku Temu, którego podobieństwo w sobie nosimy. To dlatego mamy brać udział w niedzielnej Eucharystii, przyjmować Pana do swoich serc, a Jego miłością wypełnieni, dzielić się z innymi czasem, życzliwością, serdecznością. Dlatego niedzielne odwiedziny czy podejmowanie gości również jest wypełnieniem woli Bożej.

Wtorek
02 marca 2021
Wielki Post
8:00 - Msza św.
Intencja: ++ Anna, Hubert, Jadwiga i Leon, Barbara oraz zmarl z rodziny Skiepków
18:00 - Msza św.
Intencja: ++ Andrzej Staszak (2. r. śm.) i zmarli z rodziny
Intencja: Z okazji urodzin Adama - w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku