Licznik odwiedzin: 12949736
Słowo dnia
Duchowy narcyzm
2021-03-13

   Co mogło łączyć populację potopową z mieszkańcami Sodomy i Gomory? Nie chodzi tu zupełnie o efekt finalny - zagładę. Skupmy raczej uwagę na czasie poprzedzającym to wydarzenie. Dlaczego musieli zginąć? Doprowadził ich do tego pewien ciąg zależności: bezkrytyczna samoocena, a co za tym idzie - nieumiejętność dostrzeżenia zła w sobie, przy tym defekcie próżno by się spodziewać jakiegokolwiek poczucia winy, a więc i żalu. Jeśli tego zabrakło, nie mogło być mowy o postanowieniu poprawy. Wszystko to, trwając zbyt długo, musiało doprowadzić do poniesienia konsekwencji nieroztropnych działań. Zdaje się jednak, że na początku tego łańcucha zabrakło jeszcze innej, bardzo istotnej przyczyny: niewłaściwego punktu odniesienia. On bowiem może wywołać samozadowolenie, a stąd droga do zagłady już prosta. Niewłaściwy punkt odniesienia... tak! Jeśli bowiem ludzie porównywali siebie do sobie podobnych - nie mogło być mowy o życiu doskonalszym...

   Pewnie dlatego prorok Ozeasz w dzisiejszym czytaniu postuluje podwójny kierunek działań: „powróćmy do Pana\" oraz „dołóżmy starań, by poznać Pana\". I to jest najwłaściwsze odwzorowanie. Ostatecznie na obraz i podobieństwo Boże zostaliśmy stworzeni i tylko do Niego winniśmy się porównywać. Na Sądzie Ostatecznym porównywanie siebie do sąsiada, kolegi czy polityka nie będzie miało żadnego znaczenia. Przeciętny człowiek zawsze bowiem znajdzie gorszych od siebie, a spoglądając w ich kierunku popaść może w rodzaj duchowego narcyzmu. Niebezpiecznym jest nawet odnoszenie się do „tych lepszych\", bo i oni mają swoje wady, a po drugie dystans do przebycia nie byłby aż tak wymagający. Tymczasem postawiono nam o wiele ambitniejsze zadanie: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty - Pan, Bóg wasz\". Oto najwłaściwszy punkt odniesienia. Pobożny faryzeusz też tego nie zrozumiał... 

 

Wtorek
13 kwietnia 2021
Okres zwykły
8:00 - Msza św.
Intencja: O dary nieba dla śp. Józefa, Bożeny, Zygmunta, Michała, Haliny oraz rodziców z obojga stron
18:00 - Msza św.
Intencja: Podziękowanie NMP za otrzymane łaski i Jej opiekę oraz wynagrodzenie i zadośćuczynienie Niep. Sercu NMP za grzechy przeciwko życiu i rodzinie, przebłaganie za grzechy nasze i bliźnich oraz prośba o ochronę przed wszelkim złem i ideologią Gender.
Intencja: O powrót do Boga, uzdrowienie ciała i duszy oraz miłość dla syna i uzdrowienie rodziny

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku