Licznik odwiedzin: 12949638
Słowo dnia
Życiodajna Jedność
2021-03-17

   Nie musiałby tego czynić, ale objaśniając opornym swoją relację z Bogiem Ojcem, zostawił i nam cenne informacje, pozwalające zbudować wyobrażenie Trójcy Świętej. Co prawda w dzisiejszej Ewangelii nie ma mowy o Duchu Świętym, ale skoro wiemy z innych przekazów biblijnych, że trzecia Osoba Boska jest uosobioną Miłością Ojca i Syna, to dzisiejsze objaśnienia Pana Jezusa na temat relacji dwóch pierwszych Osób są tym cenniejsze.

    Dowiadujemy się, że to samo, co On (Ojciec) czyni, podobnie i Syn czyni oraz jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Dalej: Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Jest jeszcze inna ważna informacja, dotycząca samych podstaw istnienia. Wiadomo, że Bóg jest źródłem każdego życia, a Pan Jezus przekonuje, że dotyczy to również Jego: Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym. Mowa tam również o władzy sądzenia, która jako domena Boga Ojca, przekazana została Synowi Człowieczemu.

   Wszystko to razem pokazać miało współczesnym naszemu Panu wielkość i niewyobrażalność Tego, z którym się stykali. O ile tamci mieli zdecydowanie większą trudność w zaakceptowaniu tych rewelacji, to nam - w oparciu o cud Zmartwychwstania i świadectwa wiary wielu wierzących - tym bardziej powinny te informacje wystarczyć. Zwłaszcza, że pochodzą od samego Zainteresowanego.

Wtorek
13 kwietnia 2021
Okres zwykły
8:00 - Msza św.
Intencja: O dary nieba dla śp. Józefa, Bożeny, Zygmunta, Michała, Haliny oraz rodziców z obojga stron
18:00 - Msza św.
Intencja: Podziękowanie NMP za otrzymane łaski i Jej opiekę oraz wynagrodzenie i zadośćuczynienie Niep. Sercu NMP za grzechy przeciwko życiu i rodzinie, przebłaganie za grzechy nasze i bliźnich oraz prośba o ochronę przed wszelkim złem i ideologią Gender.
Intencja: O powrót do Boga, uzdrowienie ciała i duszy oraz miłość dla syna i uzdrowienie rodziny

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku