Licznik odwiedzin: 12949341
Słowo dnia
Jeżeli nasz Bóg zechce...
2021-03-24

   Jak to dobrze, że postawa Szadraka, Meszaka i Abed-Nego, wiernych czcicieli Boga, nie tylko została zauważona, ale w pamięci pokoleń przechowana! Z pewnością nie byli oni jedynymi, którzy zaryzykowali swoje młode, dobrze zapowiadające się życie dla wierności Bogu, którego naprawdę kochali i któremu bezgranicznie ufali. Stąd ich obezwładniająca odpowiedź, udzielona gotowemu bezwzględnie karać Nabuchodonozorowi: Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki królu. Jeśli zaś nie, wiedz królu, że nie będziemy czcić twego boga... Nie ma w tych słowach arogancji ani butnej pewności w interwencję Bożą. Ich spokój sygnalizuje jedno: Pan Bóg wszystko ogląda, zna naszą ufność, a jednocześnie oddanie się Jemu. On wie, co jest lepsze: nasze ocalenie czy chwalebna śmierć. Ponieważ my tego nie wiemy, całkowicie poddajemy się Jemu. Niech decyduje. My jesteśmy gotowi na wszystko.

   To jest prawdziwe świadectwo. Nie teoretyzowanie na ewentualny wypadek zagrożenia życia, ale zweryfikowane konkretną sytuacją posłuszeństwo Bożej woli. O taką moc miłości i ufności prośmy i my.

Wtorek
13 kwietnia 2021
Okres zwykły
8:00 - Msza św.
Intencja: O dary nieba dla śp. Józefa, Bożeny, Zygmunta, Michała, Haliny oraz rodziców z obojga stron
18:00 - Msza św.
Intencja: Podziękowanie NMP za otrzymane łaski i Jej opiekę oraz wynagrodzenie i zadośćuczynienie Niep. Sercu NMP za grzechy przeciwko życiu i rodzinie, przebłaganie za grzechy nasze i bliźnich oraz prośba o ochronę przed wszelkim złem i ideologią Gender.
Intencja: O powrót do Boga, uzdrowienie ciała i duszy oraz miłość dla syna i uzdrowienie rodziny

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku