Licznik odwiedzin: 21006591
Słowo dnia
Prawo
2010-10-13

Uczony w Prawie i faryzeusz, to - jak wynika z dzisiejszej Ewangelii - teoretyk i praktyk. Wszystko oczywiście w zakresie Bożego Prawa. Uczony w Prawie to po prostu prawnik. Wiemy zaś jak długo i dokładnie potrafią prawnicy rozpracowywać kwestie sporne, powołując się przy tym na różne szkoły iurystyczne, autorytety prawnicze, interpretacje, a wreszcie intencję ustawodawcy. Nie inaczej było przecież z owymi uczonymi za czasów Pana Jezusa. Wszystko zależało od pierwotnych założeń, od punktu wyjścia, a dalej to już była czysta matematyka. No, może nieco sugestywnie sterowana. W każdym razie ostateczne wnioski niejednokrotnie dalekie były od intencji Ustawodawcy - skoro sam Pan Jezus napomina ich z tego powodu. Dzielenie włosa na czworo miało przede wszystkim jeden określony cel: aby przeciętny człowiek, nie do końca znający Boże nakazy, nie miał odtąd wątpliwości czy już popełnia grzech, czy jeszcze nie. Jakże wiele wysiłku musiało kosztować tych mędrców rozwikłanie tak skomplikowanych niejednokrotnie zagadnień prawniczych! Wydatkowana na ten cel energia pozwalała już na tylko jedno - radowanie się zasłużonym sukcesem. Zrozumiałe więc, że wprowadzanie w życie nakreślonych rozwiązań było już ponad ich siły...

Tego na szczęście nie można powiedzieć o faryzeuszach, których gloria gorliwości szeroko była znana. Jeśli ktoś literalnie zachowywał wszystkie przepisy Prawa, to z pewnością był to faryzeusz, lub też z nim był porównywany. Tu z kolei cała energia spożytkowana została na spełnianie przepisów - wszystkich i dokładnie. To było coś w rodzaju sztuki. Obawiać się należy, że w wielu wypadkach było „sztuką dla sztuki". Znów wskazuje na to przygana Pana Jezusa.

Okazuje się więc, że sama znajomość prawa (jakiegokolwiek) nic nie znaczy. Wypełnianie przepisów w oderwaniu od aktualnej rzeczywistości też nie na wiele się zda. Prawo, które z pewnością jest konieczne dla porządkowania życia ludzkiej społeczności musi mieć jednak „duszę" i służyć człowiekowi. Nikt z jego powodu nie powinien zatracać swego człowieczeństwa. I o to najbardziej chyba chodzi naszemu Panu.

 

Wtorek
05 marca 2024
Wielki Post
7:30 - Msza św.
Intencja: Za chorych w parafii
18:00 - Msza św.
Intencja: + Regina Bieniaś (greg. 7.)
Intencja: + Andrzej Szota (miesiąc po śmierci)

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku