Licznik odwiedzin: 13866212
Słowo dnia
Inne narody także?
2021-10-09

   Joszafat - to z woli Bożej miejsce sądu - Dolina Wyroku. Zgodnie z przepowiednią proroka Joela tam właśnie zgromadzą się liczne ludy -  tłumy i tłumy w Dolinie Wyroku. Jeśli sąd, jeśli wyrok, to naturalnym staje się pytanie o podsądnego - kto nim będzie? Zgodnie ze słowami proroka sam Pan Bóg zdradza tę tajemnicę: tam zasiądę i będę sądził okoliczne narody. Ciekawe, że tylko okoliczne narody, nie zaś naród wybrany...

   Wbrew pozorom stwierdzenie to - przynajmniej w tamtych czasach - nosiło znamię odkrywczości. Dlaczego? Otóż wobec faktu, dokumentowanego również w Biblii, że rozmaite narody czczą różnych bogów, a każdy pewien jest słuszności swego postępowania, sąd w dolinie Joszafat pokaże iż Pan Bóg jest naprawdę Bogiem całej ziemi i wszystkich narodów, również tych okolicznych - niech sobie nie myślą, że jest inaczej. Powyższe sformułowanie należy traktować jako dopełnienie oczywistości: Bóg swój naród osądzi, ale również i te ościenne.

   Wówczas powróci porządek - ten zaplanowany przy stwarzaniu świata. Obfitość darów Bożych stanie się udziałem wybranych, oni zaś sami cieszyć się będą pokojem. Okaże się, że warto było trwać w wierności Bogu. Ona ostatecznie zamieni się w wieczne szczęście.

   Tak rozumując łatwiej zrozumiemy Chrystusową odpowiedź na zawołanie: Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś!. Nie zaprzeczył Pan Jezus, ale wskazał na inne źródło szczęścia: błogosławieni są ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je. To oczywiste, bo z owego posłuszeństwa przecież, z wypełniania woli Bożej wyniknie udział w szczęśliwości wiecznej.

Poniedziałek
25 października 2021
Miesiąc różańcowy
7:30 - Naboż. różańcowe
8:00 - Msza św.
Intencja: O powrót do Boga, uzdrowienie ciała i duszy, miłość dla syna oraz uzdrowienie rodziny
17:00 - Naboż. różańcowe dla dzieci
18:00 - Msza św. + różaniec
Intencja: ++ Stefania i Antoni Grzenia oraz Stefan Drobot i zmarli z obojga stron

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku