Licznik odwiedzin: 15317653
Słowo dnia
Trwać w miłości Pana
2022-05-19

   Wydawać by się mogło, że to pełnia szczęścia - nic tylko trwać w Jego miłości... Nie jest to jednak takie proste. Dlaczego? Zastanówmy się, co przede wszystkim oznacza: trwać w miłości Jezusa Chrystusa.

   Najpierw, jak się wydaje, sformułowanie to oznacza jakąś potężną nobilitację małego człowieka, który nagle znajduje się nie tylko w obrębie zainteresowania Bożego, ale i wyniesiony zostaje na piedestał poprzez zaproszenie go do tworzenia wraz z Nim wspólnej relacji miłości. Drugi zaś sposób rozumienia owego wyrażenia objaśnia sam Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii: Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej. No, proszę - a każdy z nas wie przecież z jaką trudnością przychodzi nam podporządkowywać się nakazom Ojca. Przykazania nie są łatwe. To jednak nie wszystko. Każda miłość, a zwłaszcza miłość Chrystusa, ma charakter ofiarny - jest przede wszystkim ciągłym poświęcaniem się dla przedmiotu swego umiłowania. Jak więc Pan Jezus nieustannie poświęcał się dla człowieka, tak też wymaga tego samego od każdego z nas. Zatem wytrwajcie w miłości Mojej należy rozumieć jako zachętę do naśladowania Mistrza w Jego poświęceniu i służbie dla innych. To trzeci sposób pojmowania rzeczywistości miłości w rozumieniu Pana Jezusa. Dodajmy też, że sam Pan czyni z tego warunek wiecznego zbawienia, bo jak inaczej rozumieć słowa: aby radość wasza była pełna?

Wtorek
16 sierpnia 2022
Okres zwykły - wakacje
8:00 - Msza św.
Intencja: + Teresa Kaszuba (greg. 16.)
Intencja: ++ Bogdan Rutkowski i zmarli z rodzin Pilipiec i Kawenckich
18:00 - Msza św.
Intencja: W intencji żywych i zmarłych członków Żywego Różańca

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku