Licznik odwiedzin: 15317649
Słowo dnia
Najważniejszy nakaz
2022-05-20

   Każdy z nas przechowuje w pamięci takie lub podobne obrazki z domu rodzinnego, gdy któreś z rodziców wychodząc, choćby na chwilę, stawało jeszcze w progu i przypominało, czego nie wolno, a o czym koniecznie pamiętać należy.

   W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus ukazuje się w roli takiego właśnie zatroskanego ojca, który swoim dzieciom - apostołom przekazuje ostatnie polecenia. Jedno z nich musi być szczególnie ważne, skoro pada ono na początku i na końcu dzisiejszej perykopy: Abyście się wzajemnie miłowali. W pierwszej wersji wzmocnione jest dodatkowo przyrównaniem: tak, jak Ja was umiłowałem. Bo - tak naprawdę - nie ma innej miłości niż ta, której wzorzec zakotwiczony jest w naszym Panu. Wszystko inne to produkty miłościopodobne.

   Pan Jezus bowiem nie tylko nauczał, ale życiem swoim (i śmiercią) udowodnił, że największa miłość oddaje życie za przyjaciół swoich. Niekoniecznie musi to być jednorazowy, heroiczny akt przyjęcia męczeństwa za innych. Równie ofiarną może być cierpliwa służba na rzecz bliźniego w pokorze, z przekreśleniem swoich planów, z odsunięciem ambicji - po to, by przedmiotowi swego umiłowania być oparciem, obroną i radością na każdy dzień. 

Wtorek
16 sierpnia 2022
Okres zwykły - wakacje
8:00 - Msza św.
Intencja: + Teresa Kaszuba (greg. 16.)
Intencja: ++ Bogdan Rutkowski i zmarli z rodzin Pilipiec i Kawenckich
18:00 - Msza św.
Intencja: W intencji żywych i zmarłych członków Żywego Różańca

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku