Licznik odwiedzin: 15118679
Słowo dnia
Troskliwość Boża
2022-06-03

    Wyznaczając Piotrowi funkcję najważniejszą pośród Apostołów, Pan Jezus jednocześnie przygotował go na cierpienie z tym związane. Wiadomo - każdy należący do Chrystusa musi być gotowym na krzyż, ale ten, którego Pan szczególnie umiłował i szczególnymi obdarzył zadaniami musi być na to przygotowany w sposób wyjątkowy. Św. Piotr już niebawem udowodni, że po trzykroć kocha swego Mistrza i że na pewno jest gotów przelać za niego krew. (Stanie się to zresztą w roku śmierci św. Pawła, którego po raz kolejny wspomina pierwsze czytanie.) Już wcześniej słyszeliśmy jego deklaracje gotowości poświęcenia życia za wiarę i ukochanego Zbawiciela. Żegnał się już nawet ze swymi uczniami. Wydarzenia przedstawione w dzisiejszym fragmencie Dziejów Apostolskich uświadamiają nam, że gotowość na śmierć za Chrystusa to jedno, wykonanie zaś owego aktu - to drugie. O ile pierwsze zależało od samego Pawła, o tyle zgoda na ów heroiczny czyn miłości zależała od samego Boga. Ten zaś jeszcze nie chciał zabierać go do siebie. Ciekawa rzecz: choć niedawni jeszcze sojusznicy Szawła zdawali się używać niemal wszystkich sposobów, by pozbawić go życia, on znalazł obrońcę w osobie wroga Żydów, okupanta - rzymskiego namiestnika, Festusa. Któż by przypuszczał, że ratunek dla Pawła (choć chwilowy) nadejdzie z tej właśnie strony? Raz jeszcze została potwierdzona prawda, że Pan Bóg nad wszystkim czuwa i choć przyjął był deklarację Pawłową dotyczącą poświęcenia życia dla Pana, uznał, że może on jeszcze wiele dobrego zrobić - nawet jako więzień - i dlatego wynalazł dla niego tak niespodziewany ratunek.

   Kto niezachwianą ufność pokłada w Bogu, całkowicie się Jemu oddaje i niczego nie pragnie zachować dla siebie, ten już wygrał życie i o niewiele musi się martwić, troszcząc się tylko o jedno - aby Boga nie stracić z pola widzenia.

 

 

Wtorek
05 lipca 2022
Okres zwykły - wakacje
8:00 - Msza św.
Intencja: + Jan Kata (greg. 5.)
18:00 - Msza św.
Intencja: ++ Stefan oraz rodzice i siostry
Intencja: ++ Otylia i Stefania oraz zmarli z rodziny

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku