Licznik odwiedzin: 16510193
Słowo dnia
Emmanuel
2023-03-05

   Imię to tłumaczy się jako Bóg z nami. Nie potrzeba tu wielkiej teologii - każdy przecież rozumie znaczenie słów pożegnania, gdy wychodząc z domu, kierujemy pod adresem pozostających w nim Zostańcie z Bogiem. Padająca wówczas odpowiedź Z Panem Bogiem ma oznaczać tylko to jedno: Niech Bóg będzie też z tobą. Gdybyśmy rozumieli znaczenie tych słów, nie żegnalibyśmy się inaczej (podobnie jak i powitań nie byłoby innych jak tylko: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!)

   Obecność Boga w życiu człowieka... Jakże to wiele znaczy! Bóg z nami! Przekonał się o tym Abram, poganin żyjący w Uhr chaldejskim, położonym ponad tysiąc kilometrów na południowy wschód od ziemi, którą Pan Bóg dla niego przewidział. Nie wiemy, jak wyglądało spotkanie Boga z owym człowiekiem, ale nie ma wątpliwości, że musiało wywrzeć na nim ogromne wrażenie, skoro ów, jako siedemdziesięciolatek, postanowił opuścić swoją rodzinę, środowisko i ziemię, dające mu dotąd poczucie bezpieczeństwa i udał się w tak daleką podróż. Zresztą nie wiedział dokąd się idzie, bo Pan Bóg bardzo enigmatycznie ukazał mu cel jego wędrówki. Spotkanie to tchnęło w niego (dosłownie) nowe życie. Któżby dziś wiedział o jakimś Abramie, któremu Bóg zmienił imię na Abraham, gdyby nie to wyjątkowe spotkanie, które nie tylko - za zgodą samego zainteresowanego - zmieniło jego życie, ale i całych pokoleń. Należy Go tylko poważnie potraktować.

   Podobnie zresztą bohaterowie dzisiejszej Ewangelii: Piotr, Jakub i Jan - najbliżsi współpracownicy Mistrza. Nieprzypadkowo znaleźli się przy Nim wtedy, gdy ku szczytowi Taboru skłoniło się niebo. Tego spotkania nie będą mogli zapomnieć. Nigdy. I o to właśnie chodziło Panu Jezusowi. Mieli to zapamiętać. Będzie to im potrzebne niebawem - gdy znajdą się w centrum wydarzeń decydujących o odkupieniu świata. Na widok potarganego cierpieniem Jezusa mieli nałożyć zapamiętany obraz Chrystusa przemienionego.

   Spotkanie z Bogiem przemienia. Tak przecież przemieniło Pawła z Tarsu, któremu pod Damaszkiem do góry nogami wywróciło życie. Od tej pory przecież, owładnięty Jego mocą, wprowadzał do Kościoła licznych pogan, którzy tak jak on zachwycili się Panem.

   Aby Boga pokochać i oddać Mu swoje życie, trzeba się nauczyć przebywać z Nim. Wszystko wówczas będzie łatwiejsze i (choć trochę) zrozumiałe.

 

Czwartek
23 marca 2023
Wielki Post
7:30 - Msza św.
Intencja: ++ Gertruda i Antoni Penkowscy
18:00 - Msza św.
Intencja: + Zenon Grzybowski (greg. 23.)

(c) copyright 2009 - 2011 by Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku